/ Vårt arbete / Nätverket Forum Brandsäkerhet

Nätverket Forum Brandsäkerhet

Närbild på ett grönt blad

Nätverket Forum Brandsäkerhet ger dig omvärldsbevakning och hjälper dig i ditt brandskyddsarbete.

Nätverket är till för personer som arbetar med brandskydd i företag och organisationer. Sammanhållande för nätverket är Brandskyddsföreningen. 

Som medlem i nätverket får du:

  • tillgång till en kunskapsbank som du når via Brandskyddsföreningens hemsida
  • rabatt på den årliga konferensen Forum Brandsäkerhet (tidigare Brandskyddsledardagarna)
  • inbjudningar till tematräffar för olika branscher och ämnesområden
  • möjlighet att kommunicera med andra medlemmar på LinkedIn 

Vi tar en administrativ avgift för medlemskapet på 800 kr per medlem och år.

Bli medlem här >
Logga in >

Se även