/ Vårt arbete / Heta Arbeten®

Heta Arbeten®

Tre personer i arbetskläder står i en mörk gruva och diskuterar något. En av personerna håller i en brandsläckare.

Sedan 1990 har Brandskyddsföreningen jobbat med skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® för att minska bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Vad är brandfarliga heta arbeten? 

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. När denna typ av arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats måste de 13 säkerhetsreglerna följas. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för dessa arbeten behöver kunskap och måste ha ett personcertifikat. 

Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® 

Sedan 1990 har Brandskyddsföreningen jobbat med skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® för att minska bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Brandskyddsföreningen har genom Heta Arbeten® under de senaste drygt 30 åren varit en ledande aktör i att med försäkringsbolag och näringsliv ta fram gemensamma säkerhetsregler och utbildning för dessa arbeten. Säkerhetsregler och utbildning har resulterat i en radikal minskning av antalet bränder och minskat skadekostnaderna med över 75 procent. Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren. 

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® 

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens ledande utbildning för brandsäkra jobb inom alla branscher. Med över 30 års erfarenhet och över 2 miljoner utbildade hetarbetare är vi experter inom heta arbeten. Genom vårt samarbete med drygt 300 utbildningsarrangörer och cirka 600 certifierade instruktörer erbjuder vi en kvalitetssäkrad och likvärdig utbildning över hela landet. 

Behörighetsutbildning Heta Arbeten är en omfattande utbildning som ger dig rätt och uppdaterad kunskap enligt gällande säkerhetsregler och ett certifikat som fungerar på alla arbetsplatser. Utbildningen är utformad i nära samarbete med representanter från olika branscher och försäkringsbolag för att säkerställa att den möter näringslivets olika behov och krav. 

Hitta din utbildning >

Digitala verktyg 

Med Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® får du inte bara kunskap och certifikat, du får även tillgång till ett omfattande stödpaket i form av digitala verktyg under de fem år som certifikatet gäller. Som hetarbetare får du kostnadsfri tillgång till APP Heta Arbeten® och som företag finns möjligheten att med tilläggstjänsten Heta Arbeten® PREMIUM få en unik överblick över alla tillstånd och möjlighet att styra säkerhetsnivån. 

Till hetaarbeten.se

Se även