/ Vårt arbete / Utbildar allmänheten inom MSB:s anslag 2:6

Utbildar allmänheten på uppdrag av MSB

Person värmer sina händer över en ljuslykta
Foto: Shutterstock

Brandskyddsföreningen är en av de organisationer som beviljats uppdragsersättning av MSB:s anslag 2:6.

Brandskyddsföreningen har lång erfarenhet av att utbilda och sprida kunskap till allmänheten. Detta är en del av vårt ideella arbete för att nå ett brandsäkert och hållbart Sverige. Vårt fokus för MSB:s uppdrag är att sprida kunskap för att förebygga bostadsbränder genom att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. 

Hembesök – för bättre brandskydd i hemmet

I samverkan med våra lokala brandskyddsföreningar, Sveriges räddningstjänster, sotningsväsendet och andra aktörer genomförs varje år tiotusentals hembesök. Under 2023 genomfördes drygt 22 000 hembesök där man genom ett personligt möte informerar boende om brandsäkerhet i hemmet tillsammans med en kontroll av hemmets brandskydd. Med denna typ av riktade insatser sprider man kunskap om brandsäkerhet i hemmet till boende i olika typer av bostäder runt om i hela landet.

Statistik och data kring de genomförda hembesöken lagras i ett datainsamlingsverktyg kallat KUB Hembesök, med syfte att ge underlag till ett bättre förebyggande arbete.

Läs mer om Hembesök här

 

Se även