/ Vårt arbete / Utbildar allmänheten i brandsäkerhet

Vi utbildar allmänheten i brandsäkerhet

Foto: Shutterstock

Brandskyddsföreningen är en av de organisationer som beviljats uppdragsersättning av MSB:s anslag 2:6, som syftar till att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Brandskyddsföreningen har lång erfarenhet av att utbilda och sprida kunskap till allmänheten. Detta är en del av vårt ideella arbete för att nå ett brandsäkrare Sverige. Vårt fokus för dessa uppdrag ligger på att sprida kunskap för att förebygga bostadsbränder och anlagda bränder i skolor.

Hembesök – för bättre brandskydd i hemmet

I samverkan med våra lokala brandskyddsföreningar, Sveriges räddningstjänster, sotningsväsendet och andra aktörer genomförs varje år tiotusentals hembesök. Det är riktade insatser till boende i olika typer av bostäder runt om i hela landet, med information om brandsäkerhet och kontroll av hemmets brandskydd.

Statistik och data kring de genomförda hembesöken lagras i ett datainsamlingsverktyg kallat KUB Hembesök, med syfte att ge underlag till ett bättre förebyggande arbete.

Läs mer om Hembesök här

Brandskydd i hemmet för särskilt riskutsatta

Alla människor riskerar att det börjar brinna i bostaden men vissa grupper har bedömts behöva extra stöd för att förebygga en brand i bostaden. Det kan handla om målgrupper som nyanlända, äldre, personer med olika former av funktionsvariation och människor i glesbygd. Dessa grupper utbildas via våra lokala brandskyddsföreningar, som ofta genomför uppdragen i nära samarbete med andra aktörer. På grund av den rådande pandemin genomförs detta arbete i reducerad omfattning under 2020-2021.

CIP-verksamhet

Ett sätt att öka tryggheten och förkorta insatstiderna vid olyckor och bränder är att engagera civilsamhället genom en så kallad CIP-verksamhet. CIP står för Civil Insatsperson, det vill säga enskilda personer som frivilligt utbildar sig inom en organiserad verksamhet för att kunna rycka ut i händelse av brand eller olycka. Denna typ av verksamhet har funnits lokalt i Sverige i flera år, men Brandskyddsföreningen vill stötta CIP-verksamheten och bistå vid utbildning av CIP-personer, och ett arbete pågår under 2021 för att utveckla detta.

Upp i rök – utbildning för högstadieelever

Vi har sedan 2012 utbildat tiotusentals skolelever inom ramen för utbildningen Upp i rök i samverkan med de lokala brandskyddsföreningarna och Sveriges räddningstjänster. Det görs för att informera eleverna om risker och konsekvenser av anlagda bränder i skolor. Upp i rök syftar också till att öka tryggheten i skolmiljön och minska samhällets skadekostnader och det lidande som en nedbrunnen skola innebär.

Läs mer om Upp i rök här