/ Vårt arbete / Medlemskap

Medlemskap

Som opartisk opinionsbildare utvecklar och sprider Brandskyddsföreningen kunskap om brandskydd. Tillsammans med våra 22 regionala föreningar är vi en rikstäckande organisation som håller utbildningar och driver informationskampanjer inom brandskydd för olika målgrupper och intressenter över hela landet.

Vi strävar efter att påverka politiker, organisationer och myndigheter att lyfta och prioritera brandskyddsfrågorna i samhället.

Som medlem i Brandskyddsföreningen stödjer du oss i vårt arbete för ett brandsäkrare Sverige.

Medlemsavgifter 2019

Företag betalar en medlemsavgift på 1 500 kr + en serviceavgift inklusive tidningen BrandSäkert på 560 kr* = 2 060 kr/kalenderår.

Stödjande medlemmar betalar endast en medlemsavgift på 1 500 kr/kalenderår. Klicka här för att bli stödjande medlem

Godtagen uppsägning av betalt medlemskap verkställs 1 januari kommande kalenderår.

Medlemsförmåner

Som medlem i Brandskyddsföreningen får du, förutom en prenumeration på tidningen BrandSäkert (Brandskyddsföreningens tidning som utkommer med 6 nummer per år), vårt digitala nyhetsbrev samt 10 procents rabatt på våra utbildningar och produkter. Du får även tillgång till vår rådgivningstjänst där våra brandsäkerhetsexperter bistår dig i brandskyddsfrågor.

Medlemmar blir inbjudna till utbildningar och seminarier och ett medlemskap i Brandskyddsföreningen innebär också att du blir medlem i den regionala föreningen där du/ditt företag är hemmahörande med tillgång till din regionala förenings utbud av frukostseminarier, föreläsningar, träffar med mera. 

* = Avdragsgill kostnad
** = Enskild person kan också bli medlem i Brandskyddsföreningen. I medlemsavgiften ingår endast prenumeration på tidningen BrandSäkert. Inga rabatter på Brandskyddsföreningens utbildningar, rådgivningstjänster eller förlagsprodukter ges.