/ Vårt arbete / Förtjänsttecken & medaljer

Förtjänsttecken & medaljer

Guldiga förtjänstmedaljer i askar

Förtjänsttecken

Förtjänsttecknet delas ut för minst 20 års betydelsefull verksamhet inom räddningstjänsten eller i övrigt berömvärt stödjande av räddningstjänsten. Ansökan görs av de lokala föreningarna.

Gå till blanketten >

Förtjänsttecknet graveras med mottagarens namn samt årtal då tecknet utdelades. Ett diplom undertecknat av Brandskyddsföreningens generalsekreterare bifogas också.

Kostnad: 750 SEK exklusive moms (förtjänsttecken, gravering, diplom samt porto).

Nu finns ett komplement som kan beställas och delas ut samtidigt, nämligen ett förtjänsttecken i miniatyr.

Kostnad: 350 SEK exklusive moms.

Leveranstid: Cirka en månad.

Förtjänstmedalj av 5:e resp. 8:e storlek

Delas ut i särskilda fall efter beslut av Brandskyddsföreningens styrelse.

Gå till blanketten >

Leveranstid: Beslut om tilldelning tas av styrelsen för Brandskyddsföreningen Sverige och därför kan handläggningstiden ta upp till ett halvår.

Se även