/ Vårt arbete / Medaljer och utmärkelser / Ansökan Förtjänsttecken

Ansökan om utdelning av Brandskyddsföreningens förtjänsttecken

Förtjänsttecknet delas ut för minst 20 års betydelsefull verksamhet inom räddningstjänsten eller i övrigt för berömvärt stödjande av räddningstjänsten.

Se även