/ Vårt arbete / Medaljer och utmärkelser / Förtjänstmedalj av 5:e resp. 8:e storlek

Förtjänstmedalj av 5:e resp. 8:e storlek

Brandskyddsföreningen har den unika rätten att kunna dela ut kunglig medalj till person som har utfört mycket betydelsefulla, normalt riksomfattande, insatser för räddningstjänstens utveckling. För att någon ska tilldelas denna medalj krävs en välmotiverad ansökan.

Förslagsrätt beträffande tilldelning har:
- ledamot i Brandskyddsföreningens styrelse,
- Brandskyddsföreningens verkställande direktör, samt
- styrelse för lokal brandskyddsförening.

För att tilldelas medalj av 5:e storleken krävs förtjänstfull verksamhet för räddningstjänstens utveckling eller andra betydelsefulla insatser för ett brandsäkrare Sverige.
För att tilldelas medalj av 8:e storleken krävs minst 20 års synnerligen förtjänstfull riksomfattande verksamhet för räddningstjänstens utveckling eller för andra i hög grad betydelsefulla insatser för ett brandsäkrare Sverige.

Se även