/ Vårt arbete / Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl

Är du "Årets Eldsjäl"? Eller känner du till någon som du tycker gör viktiga insatser för ett brandsäkrare Sverige? Varje år delar Brandskyddsföreningen ut det prestigefyllda priset ”Årets Eldsjäl – Brandskydd”. Prisutdelning sker på Brandskyddsledardagen i höst.

Nominering av Årets Eldsjäl 2022 är öppen

Du kan nominera en person som arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor internt inom organisationer, företag, regioner eller myndigheter.

I nomineringen ska det framgå:

  • Namn, organisation, roll och kontaktuppgifter för den som nomineras.
  • En beskrivning av vad personen åstadkommit. Varför förtjänar han eller hon att utses till Årets Eldsjäl?
  • Vem som nominerar personen.

Sista dag att skicka in nomineringar är den 16 september 2022.

 

Till nomineringen >

 

Eldsjälar genom åren / Tidigare vinnare

2021

Ingen eldsjäl utsågs.

2020

Malin Tindberg, brandskyddsstrateg på Regionfastigheter inom Region Skåne
Här kan du läsa en artikel med Årets Eldsjäl 2020 >

2019

Johan Sydqvist, brandskyddssamordnare på Svensk kärnbränslehantering
Här kan du läsa en artikel med Årets Eldsjäl 2019 >

2018

Johan Svensson, brandskyddssamordnare på Skånes universitetssjukhus
Här kan du läsa en artikel med Årets Eldsjäl 2018 >

2017

Barbro Johansson, säkerhetsstrateg på Skolfastigheter i Stockholm (Sisab)
Här kan du läsa pressmeddelandet med Årets Eldsjäl 2017 >

2016

Karl-Erik Andersson, ansvarig för brandskyddet inom hela Scandic-koncernen

2015

Mikael Högström, brandskyddsledare, Sveriges Riksdag

2014

Melina Mellin, säkerhetschef på SOBI (Södertälje Sjukhus) 

Se även