/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Årets eldsjäl: "Jag stöttar när det behövs"

Årets Eldsjäl: "Jag stöttar när det behövs"

Johan Svensson håller i sitt pris och en bild på Skånes universitetssjukhus
Foto - Skånes universitetssjukhus i Lund: Jorchr

Johan Svensson, brandskyddssamordnare på Skånes universitetssjukhus, blev Årets Eldsjäl på Brandskyddsledardagarna. – Det som driver mig är att få vara en del av en verksamhet i utveckling och utmärkelsen är ett bevis på att det vi gör fungerar.

Som liten såg Johan Svensson upp till de deltidsbrandmän som fanns i hans närhet och han var en av de första som gick utbildningen SMO, Skydd mot olyckor. Under sin tid som brandman på Räddningstjänsten Syd började han göra tillsyner, men kände snart att det inte räckte med att bara kontrollera – han ville vara med och hjälpa hela vägen.

– För fem år sedan dök tjänsten som brandskyddssamordnare på SUS, Skånes universitetssjukhus, upp och jag kände direkt att det här var en roll som jag var som klippt och skuren för, säger Johan Svensson. Det var både en möjlighet att få jobba med en spännande organisation och att få vara med och påverka brandskyddet på sjukhusen.

Under sina år på SUS har Johan Svensson infört en rad åtgärder för att få brandsäkrare sjukhus.

– SUS är unikt i Sverige eftersom vi har en hel övningsavdelning med vårdrum och sängar där vi kan öva med rök, brandlarm och så vidare. Inom räddningstjänsten pratas det om utrymningsövning, men säger man det inom vården får vi svaret att det inte går att utrymma svårt sjuka patienter. Därför har vi döpt om det till brandövning.

SUS har också köpt in två brandsläckningssimulatorer som består av ledskärmar som visar sprakande flammor för att ge en illusion av brand med en tillhörande lasersläckare. Det gör att det går att öva brandsläckning på alla avdelningar utan att personalen behöver lämna avdelningen och utan risk för patienterna.

Alla får testa allt

Brandövningarna kan se ut på olika sätt och en variant är den ”tipspromenad” Johan Svensson har infört som består av olika moment. Det är allt från att upptäcka branden och lokalisera den till att släcka branden i simulatorn och att öva utrymning genom att dra patientsängar till en annan avdelning. Ytterligare ett moment är att möta ”räddningstjänsten” och svara på deras frågor. Under tipspromenaden övas avdelningens rutiner vid brand och brandlarm uppdelat på olika stationer. På så sätt får alla öva på allt istället för att ett fåtal utför uppgifterna medan resten tittar på.

– Jag har arbetat mycket med att få både brandskyddsombuden och de 500 enhetscheferna att förstå att det i första hand är vårdpersonalen som är den riktiga räddningstjänsten. Det är de som avgör hur en brand kommer att sluta. Vi kan göra allt räddningstjänsten gör utom att rökdyka. Det är också vi som bestämmer när det är dags att utrymma eftersom vi äger verksamheten. Allt handlar om att hinna släcka den lilla branden eftersom räddningstjänsten alltid anländer sist till platsen.

Ansvaret för brandsäkerheten ligger på enhetscheferna och varje avdelning ska ha minst en brandövning per år. Johan Svensson deltar gärna i planering och förberedelser vid förfrågan, men det är brandskyddsombuden och enhetschefen på avdelningen som ska hålla i själva övningen.

–  Jag hjälper gärna till, men det är de som är ansvariga som ska visa att det är viktigt. Det är också ett sätt att lyfta personalen. Samtidigt som brandskyddet övas och prioriteras får enskilda medarbetare en chans att jobba med något annat.

Ny organisation för brandfarlig vara

En annan åtgärd för att få stopp på onödiga automatlarm är att enhetschefer och brandskyddsombud får fylla i en mall där de berättar varför larmet utlöstes, vad de gjorde och vilka förbättringar de själva kan göra.

– Jag stöttar när det behövs. Det som har märkts hittills är att det inte längre är återkommande falsklarm på samma avdelningar. Den stora skillnaden tror jag är att de nu har fått verktyg och stöd för att lösa problemet.

Johan Svensson har också i samråd med räddningstjänsten infört en ny organisation för brandfarlig vara. SUS finns både i Malmö och Lund och tidigare fanns det ett 40-tal olika tillstånd på de båda sjukhusen.

– Varje organisatorisk enhet sökte sina egna tillstånd. I dag har vi fått ner det till två stycken, ett för varje sjukhus som sjukhuschefen ansvarar för. På det sättet har vi frigjort tid för vårdpersonalen att ägna sig åt sin huvudsakliga uppgift, att vårda. Det gör stor skillnad ekonomiskt också när allt sköts centralt.

Att få utmärkelsen Årets Eldsjäl gör Johan Svensson både stolt och glad.

– Det känns väldigt fint att bli uppmärksammad för att jag gör något bra och annorlunda jämfört med andra och det är jättekul att min chef uppskattar mitt arbete och nominerade mig.

Planen framöver är att fortsätta försöka öka brandsäkerheten hemma hos äldre. Redan nu pågår ett samarbete med den akutvårdsavdelning som tar emot de äldsta patienterna.

– De delar ut information om brandskydd kopplat till ålder och risker i hemmet vid utskrivningen. Nu hoppas vi kunna hitta ett sätt att samarbeta med kommunen så att vården kan förmedla de risker de upptäcker till rätt instans. På så sätt kanske vi även täcker in brandrisken.

Text: Karin Wandrell
Publicerad i BrandSäkert nr 5, 2018.
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2018-11-14

Se även