/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Fryst kyckling kan inte ha bättre brandskydd än våra patienter”

”Fryst kyckling kan inte ha bättre brandskydd än våra patienter”

Malin Tindberg
Foto: Jens Nordström

Malin Tindberg, brandskyddsstrateg på Regionfastigheter inom Region Skåne, utsågs till Årets Eldsjäl på Brandskyddsledardagen 2020.

"Jag nominerar henne för att varje del av hennes kropp arbetar för en brandsäkrare region.” Så inleds motiveringen från en kollega som nominerade Malin Tindberg till att bli Årets Eldsjäl 2020.

– Jag känner mig väldigt smickrad. Jag är en sån som tar med mig jobbet hem fast man inte ska. Brandskyddsstrateg är inte mitt yrke, det är vad jag är. Så det känns väldigt roligt att någon har sett det, säger hon.

Men att jobba med just brandskydd var aldrig en självklarhet.

– I gymnasiet funderade jag ett tag på att bli brandingenjör men då lockade Försvarsmakten mer. Jag har alltid gillat när det händer saker och att vara ”in action”, mer operativt än vid ett skrivbord.

Det blev åtta år inom försvaret, med värnplikt, yrkesofficersutbildning och meteorologutbildning. Men efter bara ett år som meteorolog blev Malin Tindberg varslad, och då sökte hon brandingenjörsprogrammet.

Genom ett vikariat hamnade Malin Tindberg på Regionfastigheter inom Region Skåne, där hon stannat kvar sedan dess. Som brandskyddsstrateg leder, planerar, utvecklar och samordnar hon brandskyddet på en övergripande och strategisk nivå.

– Tidigare jobbade vi mycket i stuprör. Alla ville göra rätt på sitt håll, men det innebar också att det saknades en samordning kring brandskydd. Nu har vi lyckats skapa det och det är en jättevinst.

Regionfastigheter utvecklar och förvaltar alla Region Skånes fastigheter. Malin Tindberg är en av de som driver på för att kraven på brandskydd måste tas på allvar. Eftersom verksamheten är skattefinansierad slutar det alltid med att projekten måste bantas ner och oftast prioriteras brandskyddet bort.

– Det finns en press att hålla kostnaderna nere, man letar hellre kryphål i bygglagstiftningen än att investera i ett robust brandskydd. Men lagstiftningen tar ju inte hänsyn till att verksamheten måste finnas på plats även i morgon. Vad blir till exempel kostnaden för vårdköer på lång sikt? säger hon och fortsätter:

– Vi bedriver samhällsviktig verksamhet. Det kan inte vara så att Icas frysta kyckling har bättre brandskydd än våra patienter, men så är det generellt i dag.

Inom Region Skåne finns 36 000 medarbetare. Nyligen omarbetades brandutbildningen så att alla medarbetare ska göra en digital halvtimmesutbildning och brandövning varje år, samt en släckningsövning vart femte år.

– Resultatet är fantastiskt! Vi rullade ut allt i slutet av januari och redan nu har över 20 000 medarbetare genomgått den digitala utbildningen, berättar Malin Tindberg.

Förutom det regionala arbetet är hon ordförande i brukarrådet för brand inom det nationella nätverket PTS, Program för teknisk standard.

– Det finns i dagsläget inget annat regelverk eller någon annan aktör i samhället som sätter press på en högre brandskyddsnivå inom sjukhus. Jag är jättestolt att vi enats om en gemensam, nationell kravnivå som är mer robust, säger hon.

Just att göra skillnad är det som driver henne i jobbet.

– I den här stora och tungrodda organisationen har jag faktiskt lyckats få igenom förändringar. Då är ju ingenting omöjligt! Det som bidragit är att jag är en sån som hellre ber om ursäkt i efterhand än frågar om lov. Jag gör det jag bedömer som viktigt.

Text: Anna Dahlbeck
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-12-07

Se även