/ Forskning

Brandforsk

Forskning är nödvändig för att driva utvecklingen framåt. Samhället förändras ständigt vilket betyder att allt skydds- och säkerhetsarbete behöver anpassas till nya behov, krav och önskemål.

Vi har bidragit till att göra svensk brandingenjörsutbildning och brandforskning kända internationellt. Brandforsk har finansierat hundratals projekt under snart 40 års tid och med vår hjälp har forskning och utveckling inom brandområdet gjort stora framsteg.