/ Forskning

Brandforsk

Forskning är nödvändig för att driva utvecklingen framåt. Samhället förändras ständigt vilket betyder att allt skydds- och säkerhetsarbete behöver anpassas till nya behov, krav och önskemål.

Vi har bidragit till att göra svensk brandingenjörs-utbildning och brandforskning kända internationellt. Brandforsk har finansierat hundratals projekt under 30 års tid och med vår hjälp har forskning och utveckling inom brandområdet gjort stora framsteg.