/ Forskning

Forskning

Brandskyddsföreningens arbete baseras på kunskap vilken kommer från såväl forskning som praktisk erfarenhet.

Brandskyddsföreningen har stiftat Insamlingsstiftelsen Brandforsk som är en av de ledande organisationerna i världen i sin klass.

Läs mer om forskningsarbetet på Brandforsk >