/ Nyheter / Benny Karlsson är Årets Eldsjäl 2023

Benny Karlsson är Årets Eldsjäl 2023

Benny Karlsson Årets eldsjäl 2023
Benny Karlsson, brandspecialist på Statens Institutionsstyrelse (SiS). Foto: Privat

Benny Karlsson, brandspecialist på Statens Institutionsstyrelse (SiS), utsågs till Årets Eldsjäl på Brandskyddsledardagarna 2023. Han nominerades för att han i sitt arbete troget och förtjänstfullt ökat brandsäkerheten för intagna ungdomar och för SiS personal i över 10 års tid.

Benny Karlsson nominerades till Årets Eldsjäl av sina kollegor då han på SiS har bidragit till brandsäkerheten i en utmanande miljö med intagna ungdomar med psykosociala problem och neuropsykiatriska funktionsnedsättningsdiagnoser, samt i en komplex verksamhet med byggnader med stort säkerhetsfokus. Bland annat har Benny Karlsson utvecklat tekniska lösningar och metoder för att förhindra bränder och han hållit utbildningar för personalen för att minimera skador och dödsfall vid bränder. Hans erfarenhet, drivkraft och engagemang är uppskattad av både chefer och kollegor.  

I över 30 år har Benny Karlsson jobbat med säkerhetsfrågor, och sedan 2010 som utredare och brandspecialist på Statens Institutionsstyrelse (SiS). Statens institutionsstyrelse bedriver anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger man barn och ungdomar med psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

I sin roll på SiS arbetar Benny Karlsson med att utveckla myndigheten i alla typer av brandskyddsfrågor, till exempel genom att planera, genomföra och följa upp brandsäkerheten i byggnaderna samt genomföra kunskapshöjande insatser för personalen.

– Svårast är att över tid säkerställa att personalen i en så stor organisation med hög personalomsättning har rätt kunskap. Vi är ju en 24-7-verksamhet med låsta dörrar och hög säkerhet vilket ställer krav på medarbetarna. Då är det extra viktigt att alla vet hur de ska hantera alltifrån bränder till hot och våld, säger Benny Karlsson.

"Personalen vår största tillgång"

Han deltar i alltifrån planeringen och projekteringen och byggnadsfasen vid ny- och ombyggnationer. Han deltar vid tillsyner av räddningstjänster ute på SiS olika institutioner runt om i Sverige och tillsammans med Brandskyddsföreningen har han tagit fram två olika interaktiva utbildningar för SiS-personalen. Fram till idag har över 14 000 medarbetare genomfört utbildningen.

– Utbildning är otroligt viktigt för oss. Oavsett vilka brandtekniska lösningar vi bygger in i byggnaderna är personalen vår största tillgång i händelse av brand eller annan situation som kräver snabba beslut. Därför är det så viktigt att personalen har kunskap och att det organisatoriska brandskyddet fungerar och övas av personalen.

Benny Karlsson är stolt över utmärkelsen och tycker att det är roligt att arbetet han utför uppmärksammas. På frågan varför han tror att han blir Årets Eldsjäl svarar han att han under många år arbetat med att hela tiden höja lägsta nivån inom myndigheten avseende brandskyddet, både vad gäller det förebyggande-, organisatoriska- och byggnadstekniska brandskyddet.


Publicerad: 2023-11-08

Se även