/ Vårt arbete / Almedalen

Välkommen till Brandskyddsföreningens seminarier i Almedalen!

Almedalens evenemangplats
Foto: Shutterstock

Brandskyddsföreningen arrangerar två aktuella seminarier i Almedalen på Säkerhetsarenan på Gotlands museum. Säkerhetsarenan anordnas av SäkerhetsBranschen, Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Stiftelsen Tryggare Sverige, Almega Säkerhetsföretagen och Företagsuniversitetet.

Brandskyddsföreningens seminarier:

Stora bränder – varför blev de så stora?

Hur gör vi för att förhindra eller begränsa bränder under bygg- och renoveringsarbeten? Vi har byggt hus i tusentals år, men fortfarande inträffar katastrofala bränder som Oceanabranden i Göteborg och branden i Börsen i Köpenhamn. Vad beror det på och vad kan vi göra åt det?

Under seminariet diskuterar vi bränder och brandskydd ur olika perspektiv med fokus på byggskedet. Vilka är utmaningarna? Saknar vi lagkrav eller är det bara de olika parterna i byggprocessen som behöver ta sitt ansvar? Tillsammans med representanter från både byggbranschen och politiken gör vi en övergripande analys av området och diskuterar lämpliga lösningar.

Medverkande:

Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen
Ville Bexander, expert byggnadstekniskt brandskydd på Brandskyddsföreningen
Lars Brodin, expert systematiskt brandskyddsarbete på Brandskyddsföreningen
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Staffan Moberg, jurist Svensk Försäkring
Malin T. Vester, brandingenjör Bengt Dahlgren
Michael Strömgren, vice programledare IQ Samhällsbyggnad
Jakob Risberg, riksdagsledamot Miljöpartiet
Alireza Akhondi, riksdagsledamot Centerpartiet
Laila Naraghi, riksdagsledamot Socialdemokraterna
Roger Hedlund, riksdagsledamot Sverigedemokraterna

Datum: Tisdagen den 25 juni
Tid: 15.45–16.45
Plats: Gotlands Museum, Bildstenshallen

Intervju

Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring och Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen om de stora bränder som inträffat under året.

Vad kan Byggherrarna göra för att komma till rätta med detta? Vad kan försäkringbolagen göra för att minska dessa bränder? Och hur arbetar Brandskyddsföreningen i denna fråga?

Streck.png

Tid för handling? Civil beredskap från Tynnered till Utanmyra!

Ett motståndskraftigt och hållbart samhälle kräver att människor vill, kan och får hjälpa varandra. En viktig del i Ukrainas framgång är just att alla får bidra på något sätt. Sverige bygger för höjd beredskap och budskapet är tydligt: Vi måste handla nu! Såväl i glesbygd som i utsatta områden.

Civila insatspersoner, CIP gör Sverige säkrare, höjer vår förmåga och skapar sammanhållning. CIP är en lösning som behövs i en orolig tid. Gemensamt tar nu ideella, näringsliv och räddningstjänst nästa steg! Vi samtalar om möjligheter och utmaningar. Varför är det svårt för myndigheter att stötta? Hur ska de som vill hjälpa få kunskap och möjlighet? Vad behövs för att gå från ord till handling – såväl i Dalarna som i storstäder?

En CIP är en frivillig som utbildas, får utrustning och larmas via 112 för att ge snabb hjälp vid olyckor. CIP är effektiva både i glesbygd och områden med socioekonomiska utmaningar, där olika saker försvårar effektiva insatser. Idag finns CIP bara på ett fåtal platser. Målet med initiativet är att ca 1% av den vuxna befolkningen, ca 75 000 personer, ska kunna utbildas till 2030. Brandskyddsföreningen.

Medverkande:

Patrik Oksanen, Försvarshögskolan
Magnus Karlsson, Professor, Marie Cederschiöld högskola
Robert Egnell, Rektor, Försvarshögskolan
Ola Berglund, Senior rådgivare, Länsförsäkringar Dalarnas
Eliot Lundby Wieslander, Nationell samordnare för CIP, Brandskyddsföreningen

Datum: Onsdagen den 26 juni
Tid: 13.00–13.45 
Plats: Gotlands Museum, Bildstenshallen

Intervju

Varför behövs Civila insatspersoner, CIP? Bidrar CIP till högre beredskap? Varför ska företag vara med och varför behövs det sponsring?

Här delar Magnus Karlsson, professor på Marie Cederschiöld högskola och Eliot Wieslander, nationell samordnare för CIP på Brandskyddsföreningen, med sig av sina tankar om konceptet.

Streck.png

Vi medverkar även i:

Ett starkt totalförsvar! Hur stärker vi vårt samhälle vid kriser och under högsta beredskap?

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget ställer stora krav på samhällets förmåga att bygga säkerhetsstrukturer för att stärka det civila försvaret. 

Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen, medverkar i ett panelsamtal gemensamt anordnat av Säkerhetsarenan. Se information om eventet

Datum: Onsdagen den 26 juni
Tid: 10.00–10.45 
Plats: Gotlands Museum, Bildstenshallen

Streck.png

09:00 till 09:45Totalförsvar – Behov och resurser för ordning och säkerhet

Vilka åtgärder för säkerhet och trygghet i vardagen krävs samt vad gör vi för att stärka samhället vid kriser och under högsta beredskap? Hur kan vi skapa trygghet och nationell säkerhet genom samverkan?

Eliot Lundby Wieslander, nationell samordnare för CIP, medverkar i detta seminarium som anordnas gemensamt av Säkerhetsarenan. Se information om eventet

Datum: Tisdagen den 25 juni
Tid: 09.00–09.45 
Plats: Gotlands Museum, Bildstenshallen

Streck.png

Säkerhetsarenan på Almedalen