/ Vårt arbete / Almedalen

Almedalen 2018

Från vänster: Ville Bexander från Brandskyddsföreningen, Ola Carlén från Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Caroline Bernelius Cronsioe från Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) och Magnus Nordberg från Sveriges Brandkonsultförening (BRA).

I år höll Brandskyddsföreningen ett välbesökt frukostseminarium och diskussion med paneldebatt i Almedalen. Mot bakgrund av att de officiella rapporterna om branden i Grenfell Tower har offentliggjorts i England var fokus för seminariet ”brister i den svenska byggprocessen avseende brandskyddet”.

Rapporterna från Grenfell visar på nya fakta och detaljer kring byggkontrollen, fasadkonstruktionen och räddningstjänstens arbete och under seminariet i Almedalen ställde vi frågan ”vad är det för fel på byggreglerna för brandskydd i Sverige?”. Syftet med diskussionen och debatten var att tillsammans diskutera hur vi bygger ett Sverige som är hållbart, tryggt och brandsäkert. 

Brand-Sverige enat

Under seminariet den 3 juli samlades Brand-Sverige och tillsammans var man eniga om att det finns allvarliga brister i den svenska byggprocessen avseende brandskyddet.

Brandskyddsföreningen har, tillsammans med Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV), Sveriges Brandkonsultförening (BRA) och Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) under våren arbetat med att identifiera gemensamma problemområden i bygglagstiftningen. På plats under seminariet fanns representanter från samtliga organisationer; Ville Bexander och Lars Brodin från Brandskyddsföreningen, Ola Carlén från Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Magnus Nordberg från Sveriges Brandkonsultförening (BRA) och Caroline Bernelius Cronsioe från Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV). Moderator för seminariet var Anders Bergqvist, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Tillsammans har organisationerna identifierat ett antal problemområden som man nu har sammanfattat i en promemoria och skickat till Kommittén för modernare byggregler.   

Frågor och mer information

Anna Karin Källén, chef Kommunikation & Marknad, Brandskyddsföreningen, telefon 08-588 474 27,
e-post annakarin.kallen@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, telefon 070-542 77 18, e-post nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se