/ Vårt arbete / Almedalen

Brandskyddsföreningen diskuterar säkra bostäder under Almedalsveckan

Tisdagen den 2 juli 2019 höll Brandskyddsföreningen en paneldiskussion på temat demografisk utveckling och brandsäkerhet i bostäder.

Sedan 2010 finns en nollvision om att ingen ska behöva omkomma i sin bostad. Men demografisk utveckling och flera samhällstrender pekar i motsatt riktning.

Trots att våra bostäder inte är byggda för att äldre, sjuka och andra riskutsatta grupper ska vårdas i hemmet bor en allt större andel människor med behov av vård och omsorg kvar i sina hem. Vid brand riskerar bostaden istället att bli en dödsfälla. 

Brandskyddsföreningens paneldiskussion  inleddes av Ragnar Andersson, forskare vid Karlstad universitet, som gav en forskningsbakgrund till ämnet och moderator var Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen. 

Paneldebatterna på plats var:

Michael Anefur (KD), Riksdagens Social utskott 
Erik Slottner (KD), Äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad
Maria Deronius, Säkerhetschef, Stockholmshem
Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna.

Debattörerna diskuterade bland annat den nollvision som råder, vem som ska finansiera ökad säkerhet och om ett differentierat bostadsbestånd kan stoppa den farliga utvecklingen?

Röster från paneldiskussionen:

"Seniorerna vill bestämma över sina egna liv och vill de bo kvar ska de få det. Man vill kunna bestämma över sin egen bostad, till och med möblera den som man vill. Vi vill inte att man ska gulla till det, vi vill bara ha den vård och omsorg vi behöver och säkra bostäder att bo i. Men idag finns för lite strukturer i kommunerna för denna fråga och det är inte tydligt hur detta ska ske."
Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna

"Våra snabbaste växande fastigheter är samhällsfastigheter så kapitalet hittar rätt. Bostadsanpassningsbidraget, som kom förra året, kommer också att ge verkan. I och med att det är den som behöver åtgärden som är den som ska få bidraget ser man att kommunerna börjar agera påtryckare på fastighetsägarna, så det finns ljus i tunneln."
Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna

"De äldre ska såklart själva få bestämma om, och när, de vill flytta till ett gemensamhetsboende, en bra boendeform för många äldre. För de kvarboende erbjuder man också idag till exempel ”fixar-tjänster” där man hjälper de äldre att byta ut trasiga lampor mm. för att undvika bland annat fallskador, men jag ser att man eventuellt skulle kunna utvidga dessa tjänster till att också omfatta brandsäkerhet, jag tar det med mig."
Erik Slottner (KD), Äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad