/ ”Helt klart den bästa och mest innehållsrika utbildning jag gått”

”Helt klart den bästa och mest innehållsrika utbildning jag gått”

Peter Petterson

Brandskyddsledarutbildningen har gett Peter Petterson, Brandskyddssamordnare på Statens servicecenter, en rad praktiska verktyg för att bygga upp ett systematiskt brandskyddsarbete på myndigheten. "Jag har fått en större insyn i hur olika regelverk fungerar. Nu omsätter jag mina teoretiska kunskaper i praktiken", säger Peter Pettersson.

Hej Peter! Vad arbetar du med?

– Jag arbetar som brandskyddssamordnare på Statens servicecenter på huvudkontoret i Gävle. Jag ser bland annat till att vi har en fungerande lokal brandskyddsorganisation på alla våra kontor i Sverige. I rollen ingår det bland annat att utbilda medarbetarna i brandskydd i både teori och praktik.

– Med hjälp av våra brandskyddsombud och brandskyddskontrollanter samordnar jag det förebyggande arbetet som all egenkontroll som utförs på våra kontor. Jag sköter även kontakten med det brandskyddsföretag som varje år besiktar våra kontor och förser oss med produkter som vi behöver. Vid ombyggnationer och flytt till nya lokaler säkerställer jag personalens utrymningssäkerhet.

Vad fick dig att söka Brandskyddsledarutbildningen?

– Jag har jobbat länge i säkerhetsbranschen och hjälpt små och stora företag med förebyggande brandskydd. Jag kom i kontakt med den här utbildningen för många år sedan och tänkte redan då att det här är något för mig. Det är viktigt med fortbildning och jag brinner verkligen för mitt arbete.

Hur kom du i kontakt med Brandskyddsföreningen?

– Första kontakten var när jag arrangerade en utbildning i Heta Arbeten®. Efter det har jag haft kontakt med Brandskyddsföreningen vid till exempel inköp av materiel och böcker. 

Vad tyckte du var mest intressant med utbildningen?

– Det var väldigt nyttigt att jobba med konsekvensanalys. Det var lärorikt eftersom jag delvis fick en annan bild av vad resultatet av en incident kan innebära, till exempel ekonomiskt.

– Grupparbetena var också givande. Det är alltid intressant att ta del av andras erfarenheter på området.

Vad tar du med dig från utbildningen?

– Jag har fått ett kvitto på att mitt tänk kring brandsäkerhet i organisationer är rätt.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar?

– Brandskyddsledarutbildningen är helt klart den bästa och mest innehållsrika utbildning jag gått. Jag har fått många bra verktyg som jag bär med mig.

Hur var lärarna?

– Jag tycker att de kunde förmedla sitt budskap på ett mycket bra och underhållande sätt.

Hur kommer du ha nytta av utbildningen i ditt yrke?

– Jag har fått en större insyn i hur olika regelverk fungerar och lärt mig att använda dessa i uppbyggnadsfasen av myndighetens systematiska brandskyddsarbete.

Skulle du rekommendera andra att gå utbildningen?

– Ja. Utbildningen är heltäckande och välplanerad så att jag som deltagare fått tid till reflektion. Eftersom utbildningen sträcker sig över ett år så hinner man även använda kunskaperna i praktiken.

– Om det skulle finnas en fortsättningskurs för brandskyddsledare skulle jag med all säkerhet anmäla mig till den.

Har du några tips till andra som vill gå den här kursen?

– Tveka inte att anmäla dig till kursen!

Hur håller du dig uppdaterad i de ämnen som ni läst på utbildningen?

– Jag prenumererar bland annat på nyhetsbrev från Brandskyddsföreningen.

Jag får även information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ditt bästa brandsäkerhets tips?

– Då ger jag tre tips:

1. Skaffa brandvarnare och kom ihåg att göra funktionskontroll minst en gång om året. Att ha en handbrandsläckare är också att föredra i hemmet, till exempel en 6 kilo pulversläckare.

2. Håll ordning och reda och se till att personalen på er arbetsplats vet hur de ska göra vid en eventuell utrymningssituation. Det är också viktigt att öva!

3. Utse en person som ska utföra egenkontroller på brandsäkerhetsutrustningen i lämplig miljö. Jag rekommenderar någon form av webblösning då man kan utföra kontroller enkelt i till exempel mobiltelefon eller padda. Det ger en ökad förståelse och högre medvetenhet om att brandskydd är oerhört viktigt.

Läs mer om utbildningen Brandskyddsledare

Se även