/ Sakkunniga

Utbildningens sakkunniga

Samtliga sakkunniga är experter inom sina områden och noga utvalda efter kompetens och bakgrund.

Lars-Brodin-rund.png

Lars Brodin

Ansvarig sakkunnig för utbildningen är Lars Brodin. Han är brandingenjör med en bakgrund inom räddningstjänsten i Södertörns brandförsvarsförbund, där han arbetade de första 15 åren i karriären. Lars har varit på Brandskyddsföreningen sedan 2002 och var redan från start starkt knuten till utvecklingen av Brandskyddsledarutbildningen och Nätverket Forum Brandsäkerhet (tidigare Nätverket Brandskyddsledarna). Han jobbar också med programgruppsarbete för konferenser och seminarier, föreläser och skriver publikationer. Allt med fokus på att stödja de som jobbar med brandsäkerhet i företag och organisationer.

Streck.png

Ville-rund.png

Ville Bexander

Ville Bexander är brandingenjör med 25 års erfarenhet från försäkringsbranschen, brandskyddsprojektering och räddningstjänst, där han bland annat var ansvarig för tillsynsverksamheten i Stockholm. Ville har en särskild kompetens inom brandskydd i vårdmiljöer, frångänglighet och kopplingen mellan LSO och BBR.