/ Certifiering och examination

Certifiering och examination

CFPA Europe:s logotyp

CFPA Fire Safety Technical Cycle och CFPA Fire Safety Management Cycle.

Utbildningen certifieras av CFPA Europe. Genomförande av hel utbildning med godkänt resultat ger två certifikat: CFPA-E Fire Safety Technical Cycle och Fire Safety Management Cycle.

Du måste genomgå hela utbildningen för att bli diplomerad Brandskyddsledare. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa.

Examination

Del 1 av utbildningen examineras genom ett skriftligt examinationsprov.

Del 2 av utbildningen examineras genom individuellt projektarbete.