/ Certifiering och examination

Certifiering och examination

CFPA Fire Safety Technical Cycle och CFPA Fire Safety Management Cycle.

Utbildningen certifieras av CFPA Europe. Genomförande av hel utbildning med godkänt resultat ger två certifikat: CFPA-E Fire Safety Technical Cycle och Fire Safety Management Cycle.

Du måste genomgå hela utbildningen för att bli diplomerad Brandskyddsledare. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa.

Examination

Del 1 av utbildningen examineras genom ett skriftligt examinationsprov.

Del 2 av utbildningen examineras genom individuellt projektarbete.