/ ”Utbildningen har gjort mig till en bättre beställare"

”Utbildningen har gjort mig till en bättre beställare"

Stefan Elm

Stefan Elm, chef för säkerhetsenheten på Kulturförvaltningen i Stockholms stad, har gått utbildningen Brandskyddsledare hos Brandskyddsföreningen.

Varför gick du utbildningen? 

– Inom säkerhetsenhetens ansvarsområde ingår det att samordna hela förvaltningens brandskyddsarbete. Många av kulturförvaltningens verksamheter är publika och vissa lokaler eller dess innehåll är av högt kulturhistoriskt värde, såsom museum. Det ställer stora krav på det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, och på att ha koll på det byggnadstekniska brandskyddet. 

– I min yrkeskarriär inom säkerhet har jag ofta haft med brandfrågor att göra men främst med samordningen av SBA, inte så mycket vad gäller byggnadstekniskt brandskydd. 

Så jag letade efter en utbildning som kunde ge mig fördjupad kunskap om detta ämne samt lära mig mer att hitta i och förstå boverkets byggregler. 

Hur kom du i kontakt med Brandskyddsföreningen?  

– För tio år sedan gick jag där en utbildning till brandskyddskoordinator. Så jag visste att de hade bra utbildningar och nu när jag skulle vidareutbilda mig gick jag in på deras hemsida för att se vilken utbildning som kunde matcha mitt behov.

Vad tyckte du var mest intressant på utbildningen?

– Jag tycker att hela upplägget och dess innehåll var intressant, men att få fördjupad kompetens inom byggnadstekniskt brandskydd var det som jag var i mest behov av. Därför var det mest intressant för mig. Men varje block i utbildningen gav mig någon ny kunskap. Jag har exempelvis arbetat en hel del med riskanalyser och anser mig ha god kunskap om detta. Men i denna utbildning fick jag lära mig nya metoder och angreppssätt inom ämnet. 

Motsvarade utbildningen dina förväntningar? 

– Jag skulle säga att den var över mina förväntningar. Det pedagogiska upplägget var bättre än jag hade trott. Det fanns en bra mix av aktivt lärande i form av grupparbeten med fall som speglade verkligheten och att sitta lyssna på föreläsningar. 

– Den röda tråden i utbildningen, att utgå från ett fiktivt företag, var också bra. Det förenklar lärandet. 

– Jag skulle definitivt rekommendera denna utbildning till andra. Den ger bred kompetens över hela brandskyddsområdet.

Hur var lärarna?  

– Jag tycker att lärarna höll hög klass. Alla är mycket kunniga och intresserade av sina specialistområden. De delade gärna med sig av egna erfarenheter vilket gör det lättare att sätta sig in i hur det verkligen kan vara och gå till.

På vilket sätt kommer du ha nytta av utbildningen i ditt yrke?  

– Jag ser redan nyttan av mina nya kunskaper. Vi har en del pågående projekt där publika lokaler ska renoveras och byggas om och där trygghets- och säkerhetsperspektivet är i fokus. Brandskyddet och dess utformning är då några delar i detta som ska förbättras. Mina nya kunskaper från utbildningen har gjort mig till en bättre beställare och fått mig att bättre förstå vad anlitad extern expertis redovisar och rekommenderar för lösningar.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad i ämnet?  

– Jag har sedan många år avsatt tid i min kalender varje vecka att läsa något kopplat till mitt jobb: reportage, utredningar, avhandlingar eller ren faktalitteratur. Det håller mig uppdaterad och hjälper mig att hitta nya infallsvinklar på lösningar på de utmaningar jag har i mitt jobb. Då brandfrågor i dag tar mycket av min tid blir det ganska ofta något inom det område som jag läser. 

– Jag ingår även i ett för staden nätverk som är inriktat på brandskydd. Där får man ta del av andras erfarenheter inom Stockholm stads bolag och förvaltningar.

Har du några tips till andra som vill gå den här utbildningen?  

– Se till att vara lite förberedd. Läs igenom det material du får innan varje block. Det gör att du lättare tar till dig vad lärarna pratar om samt att det i underlättar vid grupparbeten. 

– Våga ställa frågor. Den kunskap lärarna besitter delar de gärna med sig av. Alla har vi några funderingar runt brand som vi gärna skulle vilja ha svar på. Under utbildningen har man verkligen chansen att fråga om problemställningar man sprungit på i sitt jobb. 

– Prata även med kurskollegor och dela erfarenheter. Aktivt deltagande ger så mycket mer. 

Vilket är ditt bästa brandsäkerhetstips? 

– Ha ordning och reda i lokalerna. Säkerställ att ha rätt släckutrustning och att alla förstår när och hur man ska använda den. Delaktighet skapar ofta en bra säkerhetskultur. Låt alla förstå att man har ett ansvar när det gäller det systematiska brandskyddsarbetet. 

Läs mer om utbildningen

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2021-06-28

Se även