/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Hon är ståljättens expert på brandskydd

Hon är ståljättens expert på brandskydd

Gnistbildning vid ståltillverkning och Angelica Olsson
En utmaning hos ståltillverkaren Outokumpu är att skapa rutiner och instruktioner för hela organisationen – de har allt från verksamhet där de smälter stål, till forskningsavdelningar och kontorsverksamhet.

I organisationer med hög risk eller omfattande verksamhet, eller både och – är det viktigt att ha en person som planerar och håller ihop det systematiska brandskyddsarbetet. Rollen kallas brandskyddsledare och på Outokumpu i Avesta innehas den av Angelica Olsson.

I höst startar en ny omgång av Brandskyddsföreningens brandskyddsledarutbildning. Den sträcker sig över två terminer och riktar sig till den som behöver en mer omfattande brandteknisk kunskap och en djupdykning i de organisatoriska frågorna.

En av de som började utbildningen hösten 2019 och blev diplomerade brandskyddsledare 2020 är Angelica Olsson. Hon arbetar som arbetsmiljöingenjör med inriktning på brand och säkerhet hos ståltillverkaren Outokumpu i Avesta, och när hon tillträdde rollen blev hon erbjuden av arbetsgivaren att gå utbildningen.

– Outokumpu vill säkerställa kompetensen inom området och om man tittar historiskt har mina företrädare också gått brandskyddsledarutbildningen. Nu i efterhand förstår jag verkligen varför, det är en bred och bra utbildning som täcker in det mesta inom brandskydd. Jag fick med mig kunskap, verktyg och material som jag har nytta av varje dag i mitt arbete, säger Angelica Olsson.

Övergripande ansvar

Outokumpu är en ledande producent av rostfritt stål och deras produkter används i allt från broar och fordon till hushållsprodukter. På siten i Avesta finns det flera olika verksamheter och alla har lokalt brandskyddsansvariga, men det är Angelica Olsson som har det övergripande ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet. Hon tar bland annat fram rutiner och instruktioner, planerar större övningar, håller sig uppdaterad om lagar och regler, ansvarar för brandskyddsdokumentationen och deltar i projekt gällande ombyggnationer och liknande där det behövs en brandskyddsexpert.

– Jag har också startat en brandskyddskommitté, med representanter från de olika verken, som rapporterar till vår centrala arbetsmiljökommitté. Tidigare har det inte funnits något gemensamt forum för att diskutera brandskydd och det känns som ett bra sätt att lyfta frågan ytterligare.

Angelica Olsson har inte bara gått brandskyddsledarutbildningen via Brandskyddsföreningen, utan hon är också föreståndare för brandfarlig vara och tillståndsgivare för Heta Arbeten®.

– Då vi har en omfattande verksamhet inom de områdena har jag flera kollegor som också har de certifikaten och vi har flera delegeringar. När det gäller brandskyddsronder, utrymningsövningar och liknande ligger ansvaret på anläggningsägarna, men jag finns tillgänglig om de stöter på problem eller behöver råd.

Nytta av utbildningen

Brandskyddsföreningen rekommenderar brandskyddsledarutbildningen till personer som har ett helhetsansvar för brandskyddet och behöver kunna jobba både strategiskt och operativt med frågorna. Många utbildningsdeltagare arbetar i organisationer som har hög eller medelhög risk, eller en omfattande verksamhet sett till exempelvis yta eller antal medarbetare och besökare i lokalerna. Eller organisationer som har allt detta, som i Outokumpus fall.

– Jag kan verkligen rekommendera utbildningen till alla som jobbar övergripande med brandskyddsfrågor, man får en väldigt bra grund att stå på och kunskaper som går att tillämpa direkt i verkligheten, säger Angelica Olsson.

Hon berättar att hennes kunskaper kommer till användning varje dag i arbetet.

– Just nu håller vi till exempel på med sprinklerinstallationer och då måste jag kunna granska underlaget från våra underleverantörer. Under utbildningen fick vi också mycket bra böcker och annat material som jag kan titta i. Och om jag behöver input eller vill veta hur andra verksamheter har löst en viss utmaning – då kan jag ringa eller mejla någon av alla de personer som jag knutit kontakt med genom utbildningen.

Nätverkande och erfarenhetsutbyte är en viktig del av behållningen med utbildningen, bland annat finns nätverket Brandskyddsledarna (Nätverket Forum Brandsäkerhet, reds. anm.) där tidigare deltagare kan hålla kontakt, dela kunskap och och få kontinuerlig omvärldsbevakning med fokus på brandskydd.

– Precis som många andra brandskyddsledare är jag den enda på mitt arbete som har övergripande koll och i en sådan ensam position är det viktigt att ha ett bra nätverk med personer i liknande roller, säger Angelica Olsson.

Läs mer om Brandskyddsledare

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-04-29

Se även