/ "Är imponerad av utbildningens nivå och bredd"

"Är imponerad av utbildningens nivå och bredd"

Patrik Glantz

Patrik Glantz, fastighetschef hos Saint-Gobain Ecophon AB, har gått tre av fem block i utbildningen Brandskyddsledare hos Brandskyddsföreningen.

Hur hittade du till Brandskyddsföreningens utbildning? 

– Jag är bland annat brandskyddsansvarig på mitt jobb och har använt mig mycket av Brandskyddsföreningens litteratur när jag har behövt lära mig något nytt inom ämnet. Deras böcker är helt klart de bästa inom ämnet, pedagogiska och med bra illustrationer. Vi har tidigare lagt praktiska utbildningar för våra anställda hos dem så när jag sökte efter en bred utbildning inom brandsäkerhet för egen del kändes valet självklart. 

Vad tycker du om utbildningen? 

– Jag har bara gått block 3, 4 och 5, men jag tycker den är mycket, mycket bra. Jag är väldigt imponerad av utbildningens nivå och bredd, där de har lyckats inkludera hela paketet med allt från riskbedömning och systematiskt brandskyddsarbete till reglerande lagar och gruppövningar. Till hösten kommer jag att fortsätta med block 1 och 2.

– Både lärare och föreläsare höll verkligen hög nivå och tillhör gräddan inom sitt skrå. Det har ett otroligt driv och förväntar att deltagarna ska leverera, så jag blev faktiskt lite tagen på sängen av de krav som ställdes. Men det är enbart positivt.

Levde utbildningen upp till dina förväntningar? 

– Den motsvarade allt och lite till. Nivån var faktiskt högre än jag hade förväntat mig. Dessutom genomfördes hela utbildningen på distans, vilket gick bättre än vad jag trodde. Innehållet var klanderfritt och vi fick bra tillgång till lärarnas kunskap och gavs möjlighet att ställa direkta frågor. Till och med nätverkandet fungerade bra, trots att det genomfördes på distans.

Hur kommer du ha nytta av utbildningen i ditt dagliga arbete? 

– Jag har en del utmaningar där dokumentation har skett i olika projekt och till viss del är eftersatt. Dessutom har dokumentationen skett efter olika års lagar och regler. Nu har jag fått kunskapen att kunna titta på dokumentationen och få en helhetsförståelse för hur vi kan arbeta vidare samt vilka åtgärder som behöver göras. 

Vad tar du med dig efter avslutad utbildning? 

– Utöver ett nytt nätverk av kontakter, så kunskapen om hur jag ska hitta den informationen jag behöver och var jag ska leta. Brandskydd är ett ofantligt stort område och efter utbildningen känner jag mig trygg i att jag vet var jag ska hitta den information jag behöver. Jag har redan rekommenderat en kollega att gå utbildningen. Det är en perfekt grundutbildning för brandskyddsledare och den ger en bra helhet över området och bistår med välbehövlig fakta.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad i ämnet? 

– Genom att vara medlem i Brandskyddsföreningen. Där kan jag ta del av nyheter, prenumerera på digital litteratur och vara aktiv i de forum som finns, där jag kan diskutera olika frågor med andra i samma roll.

Vilket tips har du att dela med dig av till andra som vill gå utbildningen? 

– Jag tror det är bra att ha jobbat som brandskyddsansvarig i några år innan man går detta program. Det är bra att ha lite erfarenhet att dela med sig av och kunna relatera till verkligheten när lärarna tar upp olika exempel.

– Till den som jobbar som brandskyddsansvarig är mitt absoluta råd att blanda teknik och beteendevetenskap. Brandsäkerhet handlar om teamwork och att alla ska hjälpas åt. I din roll är det bra om du agerar bollplank och är inspirerande, så att du får med alla på tåget. Min allra viktigaste uppgift är att sälja brandskydd internt och vara en ambassadör för ämnet. Alla ansvarar för brandsäkerheten på en arbetsplats. 

Läs mer om utbildningen

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2021-06-28

Se även