/ Brandsäkerhet / Asylboenden

Asylboenden

Vägledning och webbaserad brandskyddsutbildning för asylboenden.

Sedan slutet på 2015 söker sig många flyktingar till Europa och Sverige. Detta har skapat ett stort behov av boenden för nyanlända asylsökande. Samtidigt har tyvärr flera boenden utsatts för brandattentat, anlagda bränder och olyckor med brand till följd. Det råder osäkerhet hos många berörda, inte minst vad gäller brandskyddet i boendena. Därför har Brandskyddsföreningen tagit fram en vägledning och en webbaserad brandskyddsutbildning.

Utbildning

Utbildningen om grundläggande brandskydd riktar sig i första hand till dig som arbetar på boenden för asylsökande. Det är en cirka 20 minuter lång utbildning som riktar in sig på valda delar av tekniskt och organisatoriskt brandskydd. Tonvikten ligger på hur man ska minska riskerna för brand och hur man ska agera om det börjar brinna. Man får också kunskap att förmedla vidare till de boende.
Till utbildningen

Vägledning

Vägledningen riktar sig i första hand till dig som tänker öppna eller redan driver ett boende för asylsökande. Syftet med vägledningen är att på ett enkelt sätt beskriva hur lagstiftningen kring brandskyddet ser ut och hur man förhåller sig till den. Vägledningen visar hur handläggningsordningen för bygglov ser ut och vart man vänder sig för att säkerställa brandskyddet i boendet.
Vägledning i pdf

SFI-utbildning

Här kan du ladda ner utbildningsmaterial om brandsäkerhet i hemmet anpassat för SFI-elever (svenska för invandrare).
Utbildningsmaterial för SFI-elever

Larmnumret 112

SOS Alarm har tagit fram en enkel 112-information som kan sättas upp på asylboenden där det står när man ska ringa 112 och hur man kan hjälpa operatören i ett 112-samtal. Skyltarna är på arabiska, dari, somaliska och engelska.
Här hittar du skyltar på olika språk