/ Sopkärl

Sopkärl

Soptunnor

Det har blivit allt vanligare med bränder i sopkärl och soprum. Bränderna är ofta anlagda men uppstår även genom slarv med het aska, cigarettglöd eller självantändning.

Bränder i sopkärl uppstår genom slarv med het aska, engångsgrillar, cigarettglöd eller självantändning i trasor med oljor eller bonvax. Bränder anläggs även avsiktligt i sopkärl.

Dagens sopkärl i plast placeras ofta utomhus då de inte får plats i villornas sopskåp. Ett plastkärl som brinner under en utstickande takfot intill en brännbar fasad utgör en stor brandfara. Även ett tomt sopkärl brinner bra om det antänds. Sopkärlen ska därför placeras på säkert avstånd från byggnader eller i ett obrännbart sopskåp. Om flera sopkärl placeras intill varandra krävs större skyddsavstånd. Soprum i flerfamiljshus är byggda som separata brandceller för att förhindra brandspridning till övriga byggnaden. Tyvärr används sopkärl för att anlägga bränder. De är lätta att rulla fram till fasaden och antänds lätt. Skolor och förskolor samt byggnader med brännbar fasad och låg fasadhöjd är särskilt utsatta.

Goda råd

  • Sopkärl ska placeras på sådant sätt att brand i kärlet inte kan spridas till fasad eller takfot. En byggnad som har en takfot endast tre meter från marken är extra utsatt.
  • Sopkärl i plast bör i första hand placeras i speciella obrännbara sopskåp och i andra hand låsas fast på ett säkert avstånd från fasaden.
  • Rekommenderat avstånd vid en kärlstorlek på högst 370 liter är tre meter till fasad. Rekommenderat avstånd vid en kärlstorlek på högst 660 liter är fyra meter till fasad.
  • En ram för placering gör att tunnan inte riskerar att hamna för nära och hindrar den brinnande plasten att rinna in mot fasaden.
  • En enkel skärm i obrännbart material mellan sopkärlet och väggen kan minska nödvändigt avstånd.
  • Sopkärl bör förses med självstängande lock, vilket försvårar att en brand utvecklar sig.
  • Placera inte brännbart material på en byggnads lastkaj eller omedelbart utanför en port.
  • Öppen container ska stå minst sex meter från yttervägg.
  • Tänk på att kärl för pappersåtervinning är extra riskfyllda.
Se även