/ Förebygg bränder hemma

Så här förebygger du en brand i din bostad

Någon som värmer händerna över ett stearinljus
Foto: Shutterstock

Årligen inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder i Sverige och totalt omkommer cirka 100 personer. Glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken – inte levande ljus, som de flesta tror. Och tyvärr ökar glömda spisar som brandorsak.

Av de runt 20 000–25 000 bostadsbränder som årligen inträffar i Sverige görs räddningsinsatser på drygt 6 000 bostadsbränder per år, enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 

2010 var ett rekordår för MSB, om man ser till antal insatser, med totalt 6 696 stycken – därefter har kurvan gladeligen pekat nedåt och 2015 gjorde man 5 415 insatser. Många dödsfall inträffar på grund av att säkerhetsutrustning saknas, enligt Brandskyddsföreningen. En av de viktigaste åtgärderna för att minska antalet bostadsbränder oavsett brandorsak är att se till att ha en fungerande brandvarnare hemma. Enligt statistik har nästan alla bostäder i Sverige brandvarnare, men i var tionde fall fungerar den inte. 

Ser man till var i hemmet en brand uppkommer är det i särklass oftast i köket. Näst vanligast är det att en brand uppkommer i skorstenen, som ofta benämns som soteldsbrand. Enligt en undersökning från 2014, av försäkringsbolaget Folksam, startar bränderna här (bygger på bostadsbränder där räddningstjänsten gjort insats): 

1. Kök – 33,1 procent

2. Skorsten – 14 procent

3. Vardagsrum – 6,9 procent

4. Balkong/altan – 4,8 procent

5. Utanför byggnaden – 4,5 procent

6. Pannrum – 4,4 procent

7. Annat – 4,3 procent

8. Sovrum – 4,2 procent

9. Okänt – 3,6 procent

10. Källare – 3,5 procent

11. Övriga startutrymmen – 19,8 procent 

Av de 5 415 bostadsbränder som räddningstjänsten ryckte ut på under 2015 var hela 1 250 orsakade av glömd spis. Näst vanligaste orsaken var tekniskt fel med 575 bränder, på tredje plats kom skorstensbrand/soteldsbrand med 524 bränder. Levande ljus stod för 147 bränder. 

Brandskyddsföreningen kategoriserar brandorsakerna till fem huvudsakliga klasser: 

 • Spisen: Man glömmer mat på plattan eller man får igång spisen av misstag. 
 • Eld i eldstad: Den vanligaste orsaken är att man eldar i kamin eller öppen spis. Soteld uppstår.
 • Rökning: Än idag står rökning och framför allt sängrökning för en hel del bränder i hemmet.
 • Levande ljus: I synnerhet under den mörka årstiden. 
 • Elektriska apparater: Tv-apparater, tvättmaskiner, torktumlare och frysar. 

Att glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken hemma hos folk tycks förvåna många svenskar. Enligt en Sifo-undersökning tror 74 procent av svenskarna att levande ljus orsakar flest bränder – trots att det i själva verket är mycket ovanligare än glömd spis. Bara sex procent av svenskarna känner till att köksspisar är den absolut vanligaste brandorsaken i bostäder. 

Inte ens i juletid är levande ljus  den vanligaste brandorsaken. Ser man exempelvis på december 2015 orsakade glömda spisar hela 100 bränder jämfört med 56 ljusbränder i svenska bostäder. 

Ser man specifikt på de bränder som uppkommer i köket ser statistiken angående brandorsak, enligt Folksam, ut som följer: 

1. Glömd spis – 59,7 procent

2. Annan – 13,3 procent

3. Tekniskt fel – 7,5 procent

4. Okänd – 6,5 procent

5. Värmeöverförning – 4,3 procent

6. Levande ljus – 3,4 procent

7. Självantändning – 1,5 procent

8. Rökning – 1,4 procent

9. Anlagd med uppsåt – 1,3 procent

10. Soteld – 0,6 procent

11. Övriga brandorsaker – 0,6 procent

Förutom skydd som fungerande brandvarnare, brandsläckare, brandfilt, spisvakt och spistimer är det bra att tänka på följande saker, enligt Stockholms brandförsvar, om du vill minsta risken för en brand i hemmet: 

 • Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum. 
 • Se till att hålla levande ljus under uppsikt. 
 • Lösa sladdar och kablar kontrolleras regelbundet så att de inte har skador. 
 • Teknisk utrustning som till exempel tv, datorer, ljudanläggningar och digitalboxar ska ha god ventilation. Täck inte över sådan typ at utrustning med dukar eller bygg in dem i bokhyllan. 
 • Rengör bakom tv, vitvaror och tvättmaskin. 
 • Det är bra att installera en timer till kaffebryggaren, vattenkokaren, med mera. 
 • Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma.
 • Tändare och tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.
 • För att undvika soteld är bästa sättet att använda torr ved i lämpligt storlek. Man ska tända med papper och torr, finkluven ved och spjället helt öppet. När tändveden brinner ordentligt lägger man på grövre ved.

Källa: Arbetarbladet

Se även