/ Om det börjar brinna

Om det börjar brinna

Någon knappar in 112 på sin mobil

Hur väl förberedd du än är kan olyckor och brand trots allt uppstå. Då kan ditt agerande vara direkt avgörande om det börjar brinna. Gör du rätt saker i rätt ordning kan du förutom att rädda liv också undvika att branden sprider sig.

Det ska du göra om det börjar brinna:

  • Rädda först de som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas.

    Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan.

    Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbare.

  • Varna alla som hotas eller påverkas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte mot lågorna.

Ovanstående ordning är enbart en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Se även