/ Elcentraler

Elcentraler

Närbild på en elcentral

Är elcentraler eller proppskåp en brandfara? Oftast inte. Med rätt kunskap och förebyggande åtgärder är elcentraler/proppskåp brandsäkra i hemmet.

Säkrare elcentral

Om du tar ut fel säkring (propp) i elcentralen inför ett arbete, kan en olycka ske. Dessutom kan det ta lång tid att få igång anläggningen om du inte hittar den trasiga säkringen. Vid alla elcentraler ska det därför finnas en aktuell gruppförteckning som visar vad som är anslutet till säkringarna.

Om en säkring går sönder och skyddsglaset på propphuven är borta kan smältpärlan på säkringen i värsta fall flyga ut och orsaka en brand. 

Propphuvar ska därför vara försedda med skyddsglas. Dessutom måste alla propphuvar finnas och vara hela. På nya propphuvar finns ett litet testhål för att inte glaset ska tas sönder. För att minska riskerna för olyckor och brand ska materiel och damm avlägsnas från elcentralen.

Om olyckan är framme, till exempel vid ett säkringsbyte, ska du ha möjlighet att ta dig bort från olycksplatsen. I bostäder rekommenderas därför minst 0,8 meter fritt utrymme framför elcentralen.

Säkerhetstipsen om avstånd, materiel och damm gäller även om du har dvärgbrytare (automatsäkringar) i din elcentral.

Obs! Allt arbete på centralen ska utföras av en auktoriserad elinstallatör eller registrerat elinstallationsföretag. Säkringsbyte och justering av gruppförteckningen kan dock utföras av annan som har kunskaper om åtgärderna.

Se även