/ Linolja

Goda råd om linolja

Ett trägolv

Om du behandlar golv med linolja måste du vara försiktig, eftersom linolja kan självantända. När arbetet är klart ska trasor och penslar behandlas med stor varsamhet.

Miljövänligt träskydd

Linolja är en känd och miljövänlig metod att skydda trä med. Det finns två sorters linolja, rå och kokt. Linolja har använts sedan lång tid tillbaka i bland annat färger för att olja in trägolv, för tätningar av rörkopplingar, impregnering av utemöbler och andra snickeriverk. Numera finns linolja även som rostskyddsmedel för bilar.

Självantändning

Bränder där linolja varit orsak till branden har ökat. Nackdelen med linoljan är att den kan självantända. Självantändningen sker varken i burken eller på behandlade ställen, utan i trasorna som använts. En annan brandorsak kan vara flödig påstrykning av linolja på trägolv inomhus, då oljan kan rinna ner mellan golvspringorna till bjälklaget och sedan självantända. Brandförloppet börjar med att linoljan oxiderar kraftigt i luften med värmeutveckling och brand som följd. Flera andra oljor på vegetabilisk basis kan självantända, exempelvis klinkerolja, teakolja och vissa typer av bonvaxer. Vid otillräcklig rengöring har till exempel trasor som använts för bonvax antänts i samband med torkning i torktumlare och torkskåp.

Förebyggande åtgärder

  • Lämna aldrig trasor med linolja eller andra vegetabiliska oljor i brännbar miljö.
  • Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock.
  • Efter några dygn kan trasan slängas.
  • Penslar eller påstrykare kan rengöras med såpa.
  • Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter.
Se även