/ Eldstäder

Eldstäder

Eld och vedträd i en eldstad

Många bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll görs.

Köp rätt

När du ska köpa skorsten och eldstad finns det några frågor du bör ställa dig. Vad ska eldstaden användas till? Trivseleldning eller uppvärmning? Vill du ha värme snabbt eller ska värmen avges hela natten?

Om eldstaden ska användas som huvudsaklig uppvärmningskälla ska ett vattenburet uppvärmningssystem kopplat till panna för olja eller med automatisk tillförsel av biobränsle användas, alternativt styckevedseldade med manuell påfyllning.

För mindre uppvärmningsbehov används lokaleldstäder. Öppna spisar är till för trivseleldning. Kaminer ger snabbt mycket värme och är lämpliga för tillfällig eldning under kortare perioder. Tunga eldstäder som kakelugnar är lämpliga när man vill ha värme under lång tid.

Installera rätt

Innan du installerar en eldstad ska du göra en anmälan om detta till kommunen. Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid installationsanvisningarna. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Elda rätt

När du eldar med ved finns det många saker att tänka på. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både eldstad och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning. Följ våra goda råd så minskar risken för sotbrand.

  • Använd torr ved i lämplig storlek. Elda högst 2–3 kg ved i timmen eller enligt instruktionsboken.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Pyrelda inte.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen. Den ska max vara 350°C.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag.

Sotning och brandskyddskontroll

En eldstad ska sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet. Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska göras. Kommunen beslutar även om priset för sotningen. För att få reda på vad som gäller för din anläggning, kontakta kommunen.

Se även