/ I hemmet / Handbrandsläckare

Handbrandsläckare

En handbrandsläckare

För dig som ska köpa ny släckare finns det olika benämningarna och klasser som du bör känna till för att kunna göra rätt val.

Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk standard, SS-EN 3-7. 

Så väljer du släckmedel:

 • A-släckare kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer och produktions- och lagerlokaler inom industrin där det framförallt finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver.
 • B-släckmedel ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.
 • C-släckmedel ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver.
 • F-släckmedel står för fettbrandsläckare och är lämplig i storkök där stora mängder matfett och frityrolja hanteras. Släckmedlet består av en kaliumbaserad saltlösning som reagerar med fettet och bildar en tvålliknande hinna. Den minimerar även återantändningsrisken. Utseendemässigt skiljer sig fettbrandsläckaren genom att den har en släcklans istället för en vanlig slang.

Tidigare fanns också E-beteckningen. Den talade om att släckaren kunde användas mot strömförande elanläggningar. Denna beteckning är borttagen och ersatt med information på släckaren. Nytt är att många vatten- och skumsläckare kommer att kunna godkännas för användning mot brand i elanläggningar under 1000 V.

Att tänka på:

 • Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara A och B klassad.
 • Välj gärna en pulversläckare eftersom de är att föredra av rent släcktekniska skäl.
 • Pulversläckare har mycket släckeffektivitet per kilo släckmedel och är relativt lätt att använda även för dig som ovan användare.
 • Pulversläckaren är relativt underhållsfri.
 • Skumsläckare kräver regelbunden omladdning
 • För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg.
 • Brandsläckaren bör vara lättillgänglig och synlig, bor du i ett flervåningshus är rekommendationen att ha en släckare per våningsplan.
 • Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Så använder du en pulversläckare

1. Dra ut säkringen vid handtaget och lossa slangen.

2. Håll ett lagom avstånd från branden och huka dig ner för att undvika röken som stiger. 

3. Du kan släpa brandsläckaren i slangen, men se till att den står upp rakt när du ska använda den.

4. Tryck ner handtaget och spruta på branden, sikta mot basen av lågorna. 

5. Ifall det bildats mycket giftig rök eller om det brinner kraftigt – utrym och stäng dörren bakom dig. Undvik onödiga risker.

Se även