/ Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare minskar risken för personskador och elbränder. De är dessutom billiga och enkla att installera. Här är några goda råd innan du väljer typ av jordfelsbrytare.

Jordfelsbrytare räddar liv

Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en lägenhet eller villa.

Alla elektriska bruksföremål och apparater har små läckströmmar, till exempel en spis på cirka 6 mA och en elradiator på 1 mA (mA = tusendelar av Ampere).

En jordfelsbrytare känner summan av alla läckströmmar. Därför rekommenderas en uppdelning på flera jordfelsbrytare i elcentralen för att undvika att jordfelsbrytaren löser ut vid normal användning.

Sedan år 2000 måste jordfelsbrytare installeras i alla nyproducerade bostäder, skolor, förskolor och fritidshem. 

Fördelar med en jordfelsbrytare

  • Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring mellan en spänningsförande del och jord.
  • Jordfelsbrytaren – inte säkringen – känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna till jord som kan orsaka brand.
  • Det är enkelt och billigt att installera en jordfelsbrytare.

Några tips

  • Kontakta flera registrerade elinstallationsföretag för råd och kostnadsförslag vid komplettering i äldre installationer.
  • Det finns billiga portabla jordfelsbrytare att plugga in i vägguttaget för att få säkerhet när du använder elappa rater utomhus. Uttagen måste vara jordade och anpassade för utomhusmiljö.
  • Använd en jordfelsbrytare typ A. 

Tänk på 

  • Jordfelsbrytaren är ett kompletterande skydd till säkringar och skyddsjordning.
  • Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med testknappen minst två gånger om året.
  • Dagens elbestämmelser kräver jordfelsbrytare som tilläggsskydd för i princip alla uttag.
  • Om du har el-golvvärme 230v i badutrymmen så måste du ha en jordfelsbrytare som skyddar!

Se även