/ Solceller

Solceller

Solceller på ett tak

Går du i tankarna att installera solceller på din fastighet? Här kommer några goda råd ur ett brandsäkert perspektiv.

Solcellsinstallation klassas som starkströmsanläggning

Företag som installerar solceller utför därmed ett elinstallationsarbete. En solcellsinstallation får endast utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Auktoriserad installatör

Anlita en solcellsinstallatör som är ett auktoriserat elinstallationsföretag. Det finns även företag som säljer solcellsanläggningar som inte är registrerade hos Elsäkerhetsverket men som anlitar underentreprenörer för installationerna. Detta är vanligt förekommande idag och helt i sin ordning förutsatt att företaget i sin tur anlitar en auktoriserad underentreprenör.

Att tänka på när du anlitar installatör

  • Innan du bestämmer dig, kontrollera att elinstallationsföretaget/underentreprenören som ska utföra solcellsinstallationen är registrerat på Elsäkerhetsverket.
  • Be gärna om referenser av solcellsinstallatören på tidigare utförda solcellsinstallationer innan du bestämmer dig
  • Begär offerter från fler än en solcellsinstallatör. Se här om du är berättigad till solcellsstödet på Energimyndigheten.
  • Vill du ta det säkra före det osäkra? Besiktiga din solcellsanläggning då den är installerad av en opartisk auktoriserad besiktningsingenjör innan du betalar slutfakturan. Passa även samtidigt på att besiktiga övriga delar av din elanläggning i din fastighet här.
  • Tänk på att du som anläggningsägare av elanläggningen i din fastighet har det fulla ansvaret för att det inte uppkommer en fara för person eller egendom i elanläggningen, inkluderat solcellsanläggningen.
  • Du kan alltid kontakta din energi- och klimatrådgivare i din hemkommun för ytterligare råd och tips.
Se även