/ Elbilar

Elbilar

Ladda din elbil säkert! Genom att ladda din elbil rätt minskar risken betydligt för ett eventuellt brandtillbud.

Säkrare laddning av elbil

  • Anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag som hjälper dig att installera en säker laddanläggning för din elbil. Kontrollera att elinstallationsföretaget du planerar att anlita är registrerat på Elsäkerhetsverket.
  • Se till att få rätt typ av laddbox installerad med egen matning från fastighetens elcentral och med separat jordfelsbrytare.
  • Den idag mest förekommande laddboxen är av Typ 2-utförande. EU har bestämt att Typ 2-kontakten (Mennekes kontakt) är standard för normalladdning i EU samt att CCS-kontakten (Combined Charging System) är standard för snabbladdning. Följ dessa standarder.
  • Tänk på att en laddbox med inbyggd lastbalansering kan medföra att du slipper höja nuvarande storlek på fastighetens huvudsäkring och därmed undvika ökade kostnader på elabonnemanget.

Att ladda elbilen i ett vanligt eluttag (schuko) kan medföra en ökad risk för brand!

  • Vanliga vägguttag och motorvärmaruttag är inte dimensionerade för att belastas med hög effekt under så många timmar det krävs för att ladda en elbil.
  • Ett vanligt vägguttag som används för elbilsladdning kan också ingå i en gemensam grupp för andra vägguttag och fördelningar. Detta kan medföra varmgång och glappkontakt vid höga effektuttag, vilket i sin tur kan orsaka en brand även i andra delar av en fastighet.
  • Ett vanligt vägguttag är att jämföras med ett reservhjul och ska användas i ”nödfall” och under kortare laddtid.
  • Undvik skarvsladdar då det finns risk för skador på kabeln om den ligger på marken samt en förhöjd risk för fuktinträngning och smuts som i sin tur kan orsaka varmgång och glappkontakt.
Se även