/ I hemmet / Brandvarnare

Brandvarnare

Någon testar en brandvarnare

Det absolut viktigaste när det handlar om brand är att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand. Därför bör du ha brandvarnare i alla sammanhang där du sover som exempelvis i fritidshuset eller i båten. En brandvarnare är en billig livförsäkring.

Hur många brandvarnare behöver jag?

 • Du bör ha brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Seriekopplade brandvarnare rekommenderas om bostaden är i flera våningar.

 • Brandvarnares övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 m.

Var ska jag montera brandvarnare?

 • Brandvarnare placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 centimeter från vägg, andra föremål eller ventilationsöppningar.

 • Placera brandvarnare i anslutning till sovrum så att du hör larmet när du sover. Tänk på att stängda dörrar kan göra att brandvarnarens signal inte blir tillräckligt hög för att du ska vakna.

 • Om laddning av telefoner eller annan elektrisk utrustning sker nattetid i sovrum bör brandvarnare finnas i rummet.

 • Placera en brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar, dock inte i kök eller badrum, då du riskerar att få felaktiga larm.

 • Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 centimeter från taket. Väggmontage kan medföra att det tar längre tid innan brandvarnaren larmar.

 • Följ i övrigt leverantörens anvisningar hur brandvarnarna ska installeras.

Kontroll och skötsel

 • Testa brandvarnare
  - en gång i månaden
  - när du satt upp en ny
  - när du bytt batteri
  - när du varit bortrest en längre tid
  - när du gjort rent den

 • Du testar brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet.

 • Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

 • När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut.

 • Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.

 • En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning. Gör rent brandvarnare en gång per år eller om den larmar utan anledning.

 • Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

Hur vet jag om min brandvarnare är godkänd?

Brandvarnare som säljs inom EU ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt enligt SS-EN 14604. Boverket utövar marknadskontroll. På Boverkets hemsida finns mer information, bland annat om brandvarnare som vid kontroll visat sig inte uppfylla kraven enligt standard.

Var slänger jag brandvarnare?

Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och sortera det för sig. Du kan också lämna tillbaka brandvarnaren till leverantören när du köper en ny.

Få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren. Besök skyddadigmotbrand.se och registrera dig. 

Se även