/ Såhär arbetar vi med skadehantering / Trafikolyckor och lastgods

En förbättrad skadehanteringskedja: Trafikolyckor och lastgods

Anna Larsson jobbar som restvärdeledare och vet vilken samhällspåverkan en olycka ofta bidrar till.

Hur påverkas egentligen samhället av en trafikolycka? Och hur många drabbar det? Ofta påverkar det många inblandade med både direkta konsekvenser och framtida följder. Efter räddningstjänstens akuta insats är avslutad finns fortfarande mycket kvar att tänka på, däribland lastgods och miljöfarligt avfall.


Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) leder och koordinerar arbetet med att ta sig an de åtgärder som krävs efter en trafikolycka. RVR larmas inom samhällssystemet av SOS Alarm och kommer därför ut i ett tidigt skede. Anna Larsson jobbar som restvärdeledare och vet vilken samhällspåverkan en olycka ofta bidrar till:

– Om en lastbil välter och blockerar en väg i rusningstrafik påverkar det allt från att läkare eller lärare inte kan ta sig till jobbet i tid, till företag och butiker som inte kan öppna på morgonen. Vi ser till att lastbilen bärgas, hanterar godset och sanerar vägbanan. Dessutom kontaktar vi försäkringsbolag, samverkar med myndigheter, och dokumenterar skador.

Hantering av lastgods

Restvärdeledare koordinerar och leder alltså arbetet efter en trafikolycka. Ofta är lastgods en viktig komponent som bör ses över eftersom hantering av godset ibland kan få en bärgning att försenas under en lång tid. RVR har mandat att ta snabba beslut på plats så fordonet som hindrar trafiken kommer undan, och även den kunskap som krävs för att hantera lasten. Anna förklarar:

– En olycka kan orsaka väldiga avbrottskostnader om inte lasten kommer fram i tid. Vår uppgift blir då att ta reda på vad det är för last, vem mottagaren är, se till att få dit ersättningstransport, och därmed fullfölja transportkedjan. Ofta kan det handla om livsmedel där kylkedjan inte får brytas, komponenter till en viktig produktionsprocess, eller dyr elektronikutrustning som riskerar att stjälas. Men vi agerar såklart inte på någon last utan att först ha fått mandat av ägare och försäkringsbolag.

Farligt avfall och utsläpp

Trafikolyckor orsakar också ofta utsläpp av diesel och annat farligt avfall. Eftersom miljöolyckor växer exponentiellt med tiden, är det extra viktigt att Restvärdeledare tar hand om skadan i rätt tid och i rätt omfattning.

– Ju längre tiden går, desto större utbredning får föroreningen, och desto större massa måste tas om hand. I värsta fall kan föroreningen nå grundvattnet. Innan vi agerar på skadan gör vi alltid bedömningar för hur mycket det är som ska åtgärdas och vad som behövs. Vi har tillgång till material om jordarter, genomsläpplighet och områden med skyddsvärd natur, och förstår snabbt hur utsläppen påverkar omgivningen, säger Anna och fortsätter:

– Vi restvärdeledare arbetar alltid för att begränsa konsekvenserna och kostnaderna av en skada, genom relevanta åtgärder i rätt omfattning.

Restvärderäddning – för en sammanhållen skadehanteringskedja

Se nästa:
"En förbättrad skadehanteringskedja: En hjälpande hand" >