/ Restvärderäddning

Restvärderäddning

Vi finns i hela Sverige.

Vår verksamhet sträcker sig hela vägen från Karesuando i norr till Ystad i söder. Genom samarbete med Sveriges alla räddningstjänster och med cirka 80 restvärdeledare kan vi snabbt och effektivt utföra restvärderäddande åtgärder parallellt med, eller i direkt anslutning till räddningsinsatsen. Detta gör vi på uppdrag av merparten av alla svenska sakförsäkringsbolag och andra kunder, som kan vara enskilda företag eller myndigheter som t.ex. Trafikverket.

Genom samarbete med SOS Alarm har våra kunder alltid ett journummer att ringa, oavsett var i landet de befinner sig. SOS-centralerna tar emot och förmedlar larm vid behov av restvärderäddning och restvärdeledare. Hit kan alla kunder vända sig direkt med begäran om restvärdeledares hjälp, om inte larmning redan skett via räddningstjänstens räddningsledare.

Verksamheten är unik i världen och överbryggar det glapp som uppstår efter att en räddningsinsats utförts och innan efterföljande åtgärder sätts in. Ett glapp där annars stora kostnader och konsekvenser skulle uppstått. På så sätt minimeras konsekvenserna för den som drabbats av en olycka samtidigt som skadekostnaderna reduceras.