/ Restvärderäddning

Restvärderäddning

En värdefull länk mellan skada och återuppbyggnad.

Bränder, trafikolyckor och vattenläckor kan få svåra följder för såväl människor som egendom och miljö. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning arbetar för att minimera de materiella och ekonomiska konsekvenserna av en olycka, och för att hjälpa de människor som har drabbats att kunna återgå till sin vardag så snart som möjligt.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning uppdragsgivare är myndigheter, enskilda företag och nästan samtliga svenska försäkringsbolag. Arbetet påbörjas samtidigt med eller i direkt anslutning till räddningstjänstens kommunala räddningsinsats. Räddningstjänsten utför genom avtal det mest akuta restvärdearbetet och vid större skador tar en restvärdeledare vid arbetet.

Alla restvärdeledare är specialutbildade brandbefäl, ett flertal med extrakompetens för att hantera miljörelaterade skador. Restvärdeledarna finns utspridda över landet och är tillgängliga dygnet runt, året runt.

I ett antal filmer förklarar vi hur Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) arbetar med skadehantering. Läs mer och se filmerna