/ Restvärderäddning

Restvärderäddning

En värdefull länk mellan skada och återuppbyggnad.

Tillsammans med våra restvärdeledare bedriver vi en unik verksamhet. Vårt uppdrag är att överbrygga det glapp som uppstår mellan en avslutad räddningsinsats och de efterföljande åtgärder som ska sättas in. Ett glapp där annars stora kostnader och konsekvenser skulle uppstått. Vi ser till att skapa en obruten skadehanteringskedja för att de drabbade så snart som möjligt ska kunna återgå till sin vardag. 

Vår verksamhet sträcker sig från Karesuando i norr till Ystad i söder. Genom samarbete med Sveriges alla räddningstjänster och med cirka 80 restvärdeledare kan vi snabbt och effektivt utföra restvärderäddande åtgärder parallellt med, eller i direkt anslutning till räddningsinsatsen. Detta gör vi på uppdrag av merparten av alla svenska sakförsäkringsbolag och andra kunder, som kan vara enskilda företag eller myndigheter som till exempel Trafikverket.

Genom samarbete med SOS Alarm har våra kunder alltid ett journummer att ringa, oavsett var i landet de befinner sig. SOS-centralerna tar emot och förmedlar larm vid behov av restvärderäddning och restvärdeledare. Hit kan alla kunder vända sig direkt med begäran om restvärdeledares hjälp, om inte larmning redan skett via räddningstjänstens räddningsledare.