/ Restvärderäddning

Restvärderäddning

En värdefull länk mellan skada och återuppbyggnad.

Bränder, trafikolyckor och vattenläckor kan få svåra följder för såväl människor som egendom och miljö. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning arbetar för att minimera de materiella och ekonomiska konsekvenserna av en olycka, och för att hjälpa de människor som har drabbats att kunna återgå till sin vardag så snart som möjligt.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning uppdragsgivare är myndigheter, enskilda företag och nästan samtliga svenska försäkringsbolag. Arbetet påbörjas samtidigt med eller i direkt anslutning till räddningstjänstens kommunala räddningsinsats. Räddningstjänsten utför genom avtal det mest akuta restvärdearbetet och vid större skador tar en restvärdeledare vid arbetet.

Alla restvärdeledare är specialutbildade brandbefäl, ett flertal med extrakompetens för att hantera miljörelaterade skador. Sammanlagt finns drygt 80 restvärdeledare utspridda över landet. De är tillgängliga dygnet runt, året runt.

Restvärdeledarna rycker ut:

Vid en trafikolycka: När räddningstjänstens kommunala uppdrag är avslutat sin insats fortsätter de arbetet med att återställa olycksplatsen och skapa en hinderfri väg. Att körbanan röjs snabbt är avgörande för att minska trafikolyckans samhällspåverkan och risken för köbildning och följdolyckor. Om olyckan involverar tunga fordon eller tåg med gods, eller om olyckan orsakat en miljöskada, kopplas även en restvärdeledare in. Arbetet utförs på uppdrag av Trafikverket.

Vid en byggnadsbrand: Redan innan släckningsarbetet är över börjar restvärdeledaren sin bedömning av vad som måste göras för att bevara så mycket som möjligt av värde. Det kan handla om att rädda dyrbara möbler, mattor och konstföremål eller att agera snabbt för att undvika rök- och vattenskador på fastigheten. Restvärdeledaren hjälper också den drabbade med t.ex. ersättningsboende och kontakter med försäkringsbolaget. Räddningstjänsten ventilerar rök och tar bort släckvatten.

Vid en naturskada: Efter en skogsbrand, en översvämning eller ett ras samordnas eftersläckningsarbetet, röjningen eller saneringen av restvärdeledaren, som blir en länk mellan de drabbade och deras försäkringsbolag. Restvärdeledaren gör även en social insats genom att hjälpa människor att hantera en kaotisk situation.

Vid en miljöskada: Många olyckor medför att gifter och farliga ämnen sprids både i mark och vatten. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning kallas in för att sanera olycksplatsen och minimera de miljömässiga konsekvenserna. Restvärdeledaren bedömer även omfattningen av katastrofen och stöttar både de drabbade och försäkringsbolagen som ska ersätta skadorna.