/ Skadedrabbade

Skadedrabbade

Räddningstjänst med släckutrustning och restvärdeledare som tar hand om skadedrabbade personer på en olycksplats

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning arbetar på uppdrag av ditt försäkringsbolag med att minska skador efter olyckor och rädda så mycket av dina ägodelar som möjligt från att förstöras. Vi arbetar också för att minska miljöpåverkan efter olyckor hemma, på jobbet och i trafiken.

Ofta finns en av våra restvärdeledare på plats efter en olycka för att leda det här arbetet. Restvärdeledaren har god insikt i räddningstjänstens arbete och fungerar som en länk till försäkringsbolaget. Restvärdeledaren kan också hjälpa dig att förstå vad som hänt och ge stöd och råd.

Efter olyckan (pdf)

Personliga berättelser från skadedrabbade

Här är några personers berättelser om hur de upplevde restvärdeledarens arbete vid en brand eller annan olycka:

”Det kom en massa änglar till vårt hus.”

Hyreshuset med över 100 boende drabbades av två omfattande anlagda källarbränder under loppet av en vecka. Att stå i mjukiskläder på gatan och se brandmän och rökdykare gå in i porten där du bor är helt overkligt och i den situationen känner man sig liten. Vi boende samlades i områdets skola där vi fick värma oss och vänta under släckningsarbetet. En gång i timmen gav restvärdeledare, insatsledare och kristeam tydlig information om allt som hände och restvärdeledaren även om vad som skulle hända framåt. Båda gångerna utfördes ett snabbt restvärdearbete redan samma kväll, vilket gjorde det lättare att gå vidare på alla sätt.

Situationen var speciell eftersom det var så många inblandade, över 100 oroliga personer, både äldre och barn. Trots det kände vi oss hela tiden sedda och väl bemötta, fick snabbt svar på alla bekymrade frågor och konkret information kring detaljer vi behövde veta för att kunna hantera allt praktiskt vi behövde ta tag i efter bränderna.

Charlotte Engström, privat hyresgäst

”Hade inte restvärdeledaren funnits hade vi famlat i blindo.”

För Rikshem har bränderna ökat på sista tiden och hjälpen från Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har varit viktig. Restvärdeledare har funnits där som stöd och samordnat arbetet och tagit hand om de skadedrabbade. En
restvärdeledare har pondus och därför tas informationen bättre emot om den kommer från en restvärdeledare. Tack vare att restvärdeledaren lägger ner så mycket tid på kontakt med de skadedrabbade kan Rikshem fokusera på att få i ordning den brandskadade fastigheten. På så sätt kan inflyttningen påskyndas och hyresgästerna är fortare tillbaka i sina hem.

Suzanne Hagersand, fastighetschef på Rikshem

”Genom avtalet med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning får vi tillgång till snabb hjälp.”

Trafikverkets vision är att alla kommer fram tryggt, smidigt och grönt. För att nå detta är ett av våra mål att minska stopptider i trafiken. Olyckor och andra händelser på våra vägar och järnvägar får snabbt stora effekter och kostnader i samhället och berör många människors vardag. Genom avtalet med Brandskyddsföreningen restvärderäddning får vi tillgång till snabb hjälp med att evakuera ett strandsatt tåg, påbörja jordning i syfte att påskynda felavhjälpning och sanering av väg eller järnväg efter olycka. Allt för att minska konsekvenser, lidande och få igång trafiken igen. Genom avtalet ges också utbildning av räddningstjänster runt om i vårt land. Detta är bra. Det är inte alltid så lätt att förstå att ett stopp på en järnvägsträcka tex i Småland, snabbt får konsekvenser på trafiken i Stockholm. Men så är det. Genom avtalet får vi alltså ett gemensamt sätt att arbeta, tillsammans. Bra för oss, och bra för tredje man! 

Linus Eriksson, chef Trafikledningsområde Syd och tf chef Väst på Trafikverket

Se även