/ Försäkringsbolag

FörsäkringsbolagVi har avtal med 90 procent av sakförsäkringsbolagen, men även med captivebolag och enskilda företag samt myndigheter som Trafikverket, Polismyndigheten och Kammarkollegiet.

2022 utförde vi cirka 14388 uppdrag. Hälften är saneringsuppdrag på väg och järnväg och hälften utgörs av restvärderäddningsuppdrag avseende brand, vatten-, transport-, och miljöskador.

Genom dessa åtgärder sparas materiella, personella och ekonomiska resurser. Tidigare uppgick sekundärskadorna vid brand till två tredjedelar av den utbetalda ersättningen. Idag utgör de 50 procent av ersättningen.

Samtliga kunder och deras företagskunder kan själv kontakta en restvärdeledare genom att ringa 020-322 322, dygnet runt, året om. Observera att det inte gäller privatpersoner.

Hur har försäkringsbolagen nytta av samarbetet med RVR? Se våra intervjuer med bland annat Folksam, If Skadeförsäkringar och Länsförsäkringar

Ladda ner: Informationsblad Om Restvärderäddning, för försäkringsbolag (pdf)

Se även