/ Vårt värdefulla uppdrag

Vårt värdefulla uppdrag

Räddningstjänst intill en brandbil på en olycksplats

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har nio kompetensområden: Brand, Vatten, Trafik & Gods, Miljö, Natur, Olja, Explosion, Kultur och Omhändertagande. Skadorna skiljer sig på många sätt, men gemensamt är att ett snabbt ingripande av oss sparar både pengar, miljö och lidande för de drabbade.

Händelseförlopp och aktörer vid skador

När en olycksdrabbad inte kan hantera en skadesituation larmar de 112, och samhällets resurser aktiveras, till exempel räddningstjänst. Räddningstjänsten beslutar när räddningstjänstinsatsen ska avslutas. Därefter är det den drabbade själv som får bekosta efterföljande åtgärder för sanering, restvärderäddning, återställning och återuppbyggnad. För att täcka dessa kostnader har de flesta en försäkring.

Vårt uppdrag är att genom snabba och relevanta åtgärder, parallellt eller i direkt anslutning till räddningsinsatsen, minimera det glapp som uppstår mellan räddningsinsatsen och återuppbyggnaden. Vi upprätthåller en obruten och konsekvent skadehanteringskedja, i syfte att så snart som möjligt återgå till ett så normalt läge som möjligt. Detta gör räddningstjänsten på uppdrag av oss i samband med brand och vattenskador i byggnader genom akut restvärderäddning (A-RVR). Efter trafikolyckor saneras väg eller så sätts andra åtgärder in för att skapa hinderfri väg, i syfte att minimera de enorma samhällskostnader som uppstår på grund av blockerade vägar.

Våra restvärdeledare har ett förlängt uppdrag och fortsätter sedan hanteringen av skadan under begreppet fortsatt restvärderäddning (F-RVR) inom områdena brand-, vatten-, trafik-, gods-, och miljöskador. Restvärdeledarna kontaktar de kunder, försäkringsbolagen och Trafikverket som är drabbade i skadan. När restvärderäddningen är klar lämnar restvärdeledaren över den fortsatta hanteringen av skadan till kunden genom såväl muntlig som skriftlig rapportering.

Tillsammans med våra kunder skapar vi en obruten hanteringskedja som ger den drabbade ett snabbare och bättre slut på olyckan.

Se även