/ Vårt värdefulla uppdrag / Specialutbildade restvärdeledare

Specialutbildade restvärdeledare

Restvärdeledare och ett utryckningsfordon

Restvärdeledaren är vår kunds representant på skadeplatsen. Denne bedömer vad som måste göras för att rädda så mycket som möjligt av värde och samtidigt begränsa eventuella avbrottsskador. Restvärdeledarens stöd och hjälp är av stor social betydelse för den som drabbats av en olycka, när chocken släpper och frågorna börjar komma.

Restvärdeledarens mandat är långtgående och kräver stort ansvarstagande och förståelse för uppgiften. Mandatet gäller i 48 timmar efter att restvärdeledaren larmats och avser alla åtgärder som bedöms som relevanta och kostnadsmässigt motiverade.  Restvärdeledaren är en oberoende part som representerar alla inblandade kunder i händelsen. 

Det är kunden som avgör hur lång tid den vill ha restvärdeledarens hjälp. Så snart kunden själv vill överta skadan ska den lämnas över. Däremot står vi till kundernas förfogande om de vill ha hjälp med den fortsatta hanteringen av skadan.

Det finns ständigt 80 restvärdeledare spridda över hela Sverige. I deras ansvar ingår även ett socialt omhändertagande av skadedrabbade vilket kan innebära allt från information om nuläget till att hjälpa de drabbade med tak över huvudet. På skadeplats representerar vi våra kunder och det är av mycket stor vikt att den skadedrabbade får ett så bra omhändertagande som det under omständigheterna går, i en för den skadedrabbade väldigt svår situation.

Alla våra restvärdeledare är specialutbildade brandbefäl med mångårig erfarenhet av att leda arbete på skadeplats. De har upparbetade nätverk inom räddningstjänsten och med lokala entreprenörer som arbetar med akuta åtgärder efter olyckor. 

Miljörestvärdeledare

Tio av våra 80 restvärdeledare har specialistkompetens inom miljörestvärderäddning. Miljöolyckor är komplexa och kräver särskild förmåga att bedöma spridning i mark beroende på ämne och terräng. Vidare ställer myndigheter krav på åtgärder enligt miljöbalken. Åtgärderna kan bli omfattande och kostsamma. Våra miljörestvärdeledare är specialutbildade att så snabbt som möjligt bedöma behov av relevanta och korrekta åtgärder som avhjälper miljöskadan men samtidigt till rimliga kostnader. Genom samverkan med kravställande myndigheter och specialister inom miljö kan vi bistå med snabbt, korrekt och avvägda åtgärder för att hantera miljöskadan.

Våra tio restvärdeledare är spridda över landet och kan åka till skadeplats, men kan även agera på distans med ögon och öron från räddningstjänst eller restvärdeledare på plats.

Är du kund eller företagskund till ett försäkringsbolag och i behov av att komma i kontakt med en restvärdeledare eller miljörestvärdeledare, ring vårt journummer för kunder 020-322 322.

Observera att telefonnumret inte är avsett för privatpersoner. Om du är privatperson, vänligen kontakta ditt försäkringsbolag.

Se även