/ Vårt värdefulla uppdrag / Samarbete med myndigheter

Samarbete med myndigheter

Spårväg

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har ett nära samarbete med svenska myndigheter. Under 2019 uppgick andelen saneringsuppdrag på väg och järnväg till drygt 7 100 stycken.

Vi utbildar de kommunala räddningstjänsternas brandbefäl i bland annat arbetsjordning av strömledningar i spårområde, arbete på statlig väg- och i spårområde samt i saneringsarbete efter olyckor. Vägen görs framkomlig genom akuta saneringsåtgärder och undanröjande av hinder. Under 2019 utbildades 682 brandbefäl vid 41 olika utbildningstillfällen. Totalt sedan 2014 har ca 3 927 brandbefäl utbildats.

Vi hjälper även Polismyndigheten Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) med övergripande riskbedömningar av arbetsmiljö och stöd för beslutsfattande befäl vid brandolyckor. Vårt samarbete med SOS Alarm gör det möjligt för våra kunder samt våra kunders företagskunder att kontakta oss via ett journummer, 020-322 322 oavsett var i landet de befinner sig. 

Se även