/ Vårt värdefulla uppdrag / Samarbete med myndigheter

Samarbete med myndigheter

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har ett nära samarbete med svenska myndigheter. Varje år utförs cirka 4 500 uppdrag på vägar och järnvägar på uppdrag av Trafikverket.

Vi utbildar de kommunala räddningstjänsternas brandbefäl i bland annat arbetsjordning av strömledningar i spårområde, arbete på statlig väg- och i spårområde samt i saneringsarbete efter olyckor. Vägen görs framkomlig genom akuta saneringsåtgärder och undanröjande av hinder. 700 brandbefäl deltar varje år i utbildningarna som sker på 40 olika platser i landet. Sedan samarbetets start 2014 har totalt 1 920 brandbefäl utbildats.

Vi hjälper även Polismyndigheten Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) med övergripande riskbedömningar av arbetsmiljö och stöd för beslutsfattande befäl vid brandolyckor. Vårt samarbete med SOS Alarm gör det möjligt för våra kunder samt våra kunders företagskunder att kontakta oss via ett journummer, 020-322 322 oavsett var i landet de befinner sig.