/ Vårt värdefulla uppdrag / Akut och fortsatt restvärderäddning

Akut och fortsatt restvärderäddning

Restvärdeledare sanerar efter vattenskada

Akut restvärderäddning

När en byggnad drabbats av brand- och vattenskador finns det oftast behov av akut restvärderäddning. Akut restvärderäddning innebär att göra torrt och rökfritt, på och i byggnad under maximalt 16 persontimmar. I dessa fall ska räddningstjänsten genomföra akut restvärderäddning och meddela egendomsägare och SOS Alarm. Går det inte att fastställa vilket försäkringsbolag byggnaden tillhör kan räddningsledaren bedöma den som sannolikt försäkrad.

Genomförd akut restvärderäddning rapporteras till Brandskyddsföreningen Restvärderäddning för att ge försäkringsbolaget de bästa förutsättningarna att kunna hjälpa den skadedrabbade vidare.

Genom dessa otroligt värdefulla insatser förkortas tiden till att återgå till vardagen för den som drabbats av en olycka.

Fortsatt restvärderäddning

Skador som kräver fler än 16 persontimmar eller uppstår på trafik- eller miljöskadeplatser definieras som fortsatt restvärderäddning. Det kan handla om en garagebrand med fordon som blivit utsatta för stora mängder sot eller förhöjda kloridhalter vid en industribrand som orsakar korrosion på värdefulla maskiner. När det finns behov av fortsatt restvärderäddning ska en restvärdeledare larmas. Restvärdeledarna har mandat att kalla in de resurser som behövs för att begränsa skadan – till exempel saneringsbolag, entreprenörer, byggföretag och grävare.

Läs mer om restvärdeledarnas arbete

Se även