/ Vårt värdefulla uppdrag / Vi som arbetar inom restvärderäddning

Vi som arbetar inom restvärderäddning

Lär känna några av personerna bakom Brandskyddsföreningen Restvärderäddning och få en inblick i deras vardag.

Behöver du komma i kontakt med Restvärderäddning? Se kontaktuppgifter här