/ Vårt värdefulla uppdrag / Vi som arbetar inom restvärderäddning / Avtalsansvarig på SOS Alarm: Katarina Jonsson

Avtalsansvarig på SOS Alarm: Katarina Jonsson

Katarina Jonsson

Katarina Jonsson har jobbat på SOS Alarm i över 20 år inom olika befattningar. Idag arbetar hon som KAM, Key Account Manager, med avtalsansvar för räddningstjänsten i de sex nordligaste länen, samt för brandskyddsföreningen gällande restvärderäddning. Vi har samlat tre frågor om hur vardagen på SOS Alarm ser ut, och hur Katarina jobbar med RVR.

Hur kan en vanlig dag se ut?

En vanlig dag för mig involverar vanligtvis många möten, inklusive samverkansmöten både internt och med räddningstjänsten och RVR. Med räddningstjänsten arbetar vi nu i ett större ledningssamverkanssystem så där handlar det om att se hur vi tillsammans kan göra systemet så bra som möjligt. Andra uppgifter som jag hanterar är exempelvis fakturafrågor, frågor om tilläggstjänster, rutiner och avtalsfrågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är samverkan med andra och att vi i samverkan hittar bra lösningar. Det är fantastiskt att se när det vi har jobbat på väl fungerar i verkliga händelser, och om det inte fungerar så får vi utveckla det ännu mer. Jag tycker det är kul att diskutera och ta hjälp av andras kompetenser, både internt och externt.

Vad ser du för värde av RVR?

Samarbetet mellan SOS Alarm och RVR har varit framgångsrikt och det har skapat en win-win-situation för alla inblandade parter. RVR, möjliggör tidig upptäckt av incidenter och minimerar skador/kostnad för alla parter. Det är det bästa, när det blir något bra för alla inblandade.

Se även