Chef för RVR: John Aunapuu

John Aunapuu

John Aunapuu har jobbat med försäljning i över 20 år och sedan 2017 arbetat med affärsutveckling och försäljning på Brandskyddsföreningen med bland annat utbildningsverksamheten och skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®. Idag är han chef på Restvärderäddning och har det övergripande ansvaret samt fokus på relation och dialog med uppdragsgivare och verksamhetsutveckling. Läs mer nedan om hur hans vardag på Brandskyddsföreningen ser ut!

Hur kan en vanlig dag se ut?

Oj, ingen dag är den andra lik. Det kan vara alltifrån att sitta i diskussioner med uppdragsgivare till att sitta i möten med SOS Alarm om våra rutiner, men även stödja våra administrativa funktioner i frågor som rör vardagliga driften. Utöver det sitter jag även med i olika grupperingar internt på Brandskyddsföreningen, och har kontakt med samarbetspartners och andra intressenter som kan vara viktiga för verksamheten, såsom räddningstjänsten. Sen är det väldigt viktigt att jag är en del i vår operativa verksamhet med våra Restvärdeledare genom att stötta vår operativt ansvariga Elisabeth Fransén.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att få vara med och bidra till den samhällsnyttan som vi faktiskt gör. Brandsäkerhet och hållbarhet är viktiga frågor som påverkar alla och där har Brandskyddsföreningen en stor betydelse för samhället och för att skapa ett tryggare Sverige, inte minst hållbarhet där RVR tillför väldigt mycket. Dessutom är variationen i vardagen otroligt rolig. Dels när det gäller arbetsuppgifter men också att få möjligheten att träffa och lära känna så många olika typer av människor från olika yrkesbakgrunder och expertområden.

Se även