/ Vårt värdefulla uppdrag / Vi som arbetar inom restvärderäddning / Vakthavande befäl på räddningscentralen för Räddningstjänsten Östra Götaland: Lennart Ågren

Vakthavande befäl på räddningscentralen för Räddningstjänsten Östra Götaland: Lennart Ågren

Lennart Ågren

Lennart Ågren är vakthavande befäl på räddningscentralen för Räddningstjänsten Östra Götaland. Räddningscentralen hanterar räddningsinsatser för 14 kommuner – fem medlemskommuner och nio samarbetspartners. Läs mer nedan om hans dagliga arbete på räddningstjänsten.

Berätta om din roll på räddningstjänsten.


Jag ansvarar för att värdera och prioritera samtal till SOS Alarm för räddningstjänsten, ser till att rätt stationer och förmågor aktiveras, samt stöttar räddningsledaren på skadeplats. Utöver larmhantering är jag tillgänglig via telefon, bevakar mail och uppdaterar hemsidan. Jag följer också omvärldsbevakningen i stort för att ligga steget före det som påverkar räddningstjänsten.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är alla kollegor och den starka familjära känslan. Att dessutom vara aktiv direkt i larmsamtalet med exempelvis rådgivning till drabbade samt informationsinhämtning som underlättar för utryckande enheter känns oerhört stimulerande. Att vara en viktig länk i insatskedjan, kunna ligga steget före och hjälpa räddningsledaren med rätt åtgärder ger en fantastisk känsla.


På vilka sätt anser du att RVR är värdefullt för räddningstjänsten?


Med RVR kan vi göra snabba åtgärder för att minska följdskadorna, och dessutom ger de en betydande intäkt för räddningstjänsten. De vanligaste uppdragen är vägsanering efter trafikolyckor, buffert i väntan på bärgare, vilket innebär att man skyddar och kontrollerar situationen på platsen tills en bärgare kan ta hand om fordonet som är inblandat i en olycka, samt efterarbete vid brand eller vattenskador, där man arbetar med att säkra platsen och minimera skadorna.Se även