/ Vårt värdefulla uppdrag / Vi som arbetar inom restvärderäddning / Planerare för Räddningstjänsten Storgöteborgs nio medlemskommuner: Sven-Erik Pedersen

Planerare för Räddningstjänsten Storgöteborgs nio medlemskommuner: Sven-Erik Pedersen

Sven-Erik Pedersen

Sven-Erik Pedersen arbetar som planerare för Räddningstjänsten Storgöteborgs nio medlemskommuner. Läs mer om hur de lyckats med sin rapportering av trafikuppdraget och akut restvärderäddning.

Berätta om er rapportering gällande A&T uppdrag.

Vi har haft rutin för detta under väldigt många år, men efter att vi skrev avtal med RVR om självfakturering har arbetet underlättat enormt mycket. För uppdrag som faller under avtalet med RVR ansvarar räddningsledaren för att rapportera – alla räddningsledare har behörighet att både skriva och skicka in rapporterna. Rapportansvarig för händelserapporten har även huvudansvaret för A&T-rapporterna.

För att hålla rapporteringen på en hög nivå är utbildning och uppföljning viktigt. Nya befäl får gå utbildningar med både mig och restvärdeledare, och vi ger även repetitionsutbildningar och naturligtvis support för de som rapporterar.

Vad har du för tips till andra räddningstjänster gällande rapportering?

  • Bedöm om det är ett ärende att rapportera, och var noga med att på plats samla in så många uppgifter som möjligt till rapporten. Det finns bra ”kom ihåg-kort” från RVR som räddningsledaren kan ha i fickan.

  • Ta hjälp av restvärdeledare i efterhand med uppgifter till rapporten, och naturligtvis hjälp med beslut kring RVR-arbetet på plats. Bra samarbete med restvärdeledare tjänar alla på, även skadelidande.

  • Ta kontakt med restvärdeledare för avtal gällande vattenskador och med miljörestvärdeledare gällande miljöskador då de uppdragen kan vara komplicerade med många parametrar att hålla reda på.

  • Utse någon ansvarig att följa upp ärendehanteringen så rapportering sker i så många fall som möjligt och med en god kvalitet.

 

 

Publicerad 2023-05-03

 

Se även