/ Så arbetar vi med skadehantering / Den vardagliga olyckan

En förbättrad skadehanteringskedja: Den vardagliga olyckan

Stefan Gustafsson
Stefan Gustafsson är restvärdeledare på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning och vet hur konsekvenserna av en olycka kan minimeras.

Hantering av olyckor fungerar inte alltid sömlöst. Olyckor orsakar ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser som blir onödigt stora om det uppstår glapp i skadehanteringen. Med hjälp av Restvärderäddning kan både omfattande och vardagliga olyckor få mindre påverkan på såväl individ som samhälle.


Ju fortare konsekvenserna av en olycka hanteras, desto mindre arbete blir det med att riva, återställa och bygga upp på nytt. Med tidiga och snabba åtgärder möjliggör Restvärderäddning för privatpersoner att komma tillbaka in i vardagen, och verksamheter att komma igång så snabbt som möjligt för att inte tappa intäkter.

Stefan Gustafsson är restvärdeledare på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning och vet hur konsekvenserna av en olycka kan minimeras:

– Det är väldigt varierat hur stor hjälp som behövs av oss, men oavsett situation gör vi ju allt för att skadorna ska minimeras så snabbt som möjligt. Det blir ju lätt en eskalerande effekt på skadorna om vi inte är med från början, säger Stefan och fortsätter:

– Ibland kan det innebära flera månader då lägenhetsinnehavare måste hitta annat boende på grund av avfuktning, torkning och annan restaurering. För verksamheter är stilleståndet ofta det största problemet, vilket inte bara leder till kostnader utan också risk att de tappar sina kunder om de är borta från branschen för länge.

Stöttning där det behövs

En lägenhetsbrand innebär ofta sot- och rökskador. Efter räddningstjänsten varit på plats och släckt branden kan det bli vatten och sot kvar som sprider sig till kringliggande lägenheter och våningsplan vilket orsakar stora skador och omfattande renoveringar. Ibland måste Räddningstjänsten göra hål i tak för att vädra ut rökgaser, eller så går fönster sönder av värmen från branden, och om inte de täpps till kan de innebära ytterligare skador på grund av väder och vind.

Även verksamheter lider stort av konsekvenser från olyckor vilket påverkar produktionen i företaget. Det kan finnas dyra maskiner och utrustning som orsakar enorma ekonomiska konsekvenser om de inte räddas i tid. Samma sak med strömförsörjning vid butiker och restauranger där livsmedel eller andra varor för enorma belopp kan gå till spillo. Stefan förklarar:

– Det finns många olika detaljer som är viktiga att tänka på, men framförallt hjälper vi ur ett ekonomiskt, socialt och hållbart perspektiv. För att inte bli en merkostnad för försäkringsbolagen stöttar vi bara vid de olyckor där vi faktiskt behövs. Det är jätteviktigt att företag får igång verksamheten och att privatpersoner kommer tillbaka till vardagen så snabbt som möjligt.

Restvärderäddning – för en sammanhållen skadehanteringskedja

Se nästa:
"En förbättrad skadehanteringskedja: Trafikolyckor och lastgods" >

Se även