/ Så arbetar vi med skadehantering / En hjälpande hand

En förbättrad skadehanteringskedja: En hjälpande hand

Kenneth Berglund
Kenneth Berglund och hans familj drabbades av en lägenhetsbrand i januari 2021, och fick då hjälp av restvärderäddning.

En brand orsakar ofta stora materiella skador som minimeras tack vare restvärderäddning, men många gånger är det sociala omhändertagandet av de skadedrabbade minst lika viktigt. Både gällande allt praktiskt i direkt samband med olyckan, men också för den psykiska hälsan över tid.


Brandskyddsföreningen Restvärderäddning larmas i samband med räddningstjänst via SOS Alarm och engageras därför i händelserna innan försäkringsbolagen vet att en skada har uppstått. Det möjliggör för restvärdeledare att tidigt kunna agera, och för försäkringsbolagen att tidigt bli inblandade i skadehanteringen.

Restvärdeledare träffar ofta de skadedrabbade i direkt samband med olyckan och fokuserar på att tidigt minimera det psykiska lidandet, underlätta krisbearbetningen och därmed minska det sociala lidandet över tid. Robert Nilsson har lång erfarenhet av att jobba både som brandman och restvärdeledare:

– Vi restvärdeledare är utbildade i och har stor vana av att ta hand om människor i krissituationer. Det är inte ovanligt att händelsen är det mest traumatiska den skadedrabbade någonsin har upplevt. Det gör att det sociala omhändertagandet kan vara minst lika viktigt som de fysiska behoven de upplever i situationen, säger han och fortsätter:

– Eftersom de skadedrabbade ofta är i chock och är starkt påverkade av händelsen har de begränsade möjligheter att tidigt kontakta försäkringsbolag och andra nödvändiga aktörer. Det är där vi kommer in och hjälper till att fatta nödvändiga beslut. Men vi hjälper också till med att ordna mat på bordet, ersättningsboende, kläder på kroppen, mediciner, och allt annat de kan tänkas behöva i den situationen.

Vikten av ett tidigt omhändertagande

En brand innebär ofta stor trauma för de drabbade, och kunna tänka rationellt i det skeendet kan vara svårt. Kenneth Berglund och hans familj drabbades av en lägenhetsbrand i januari 2021, och fick då hjälp av restvärderäddning:

– Räddningstjänsten var på plats efter 4-5 minuter, det tog väldigt kort tid. Och ganska kort efter att vi kommit ut på gatan så dök också restvärdeledaren Per upp. Han förklarade vad hans roll innebar och att han var utsänd på uppdrag av vårt försäkringsbolag för att hjälpa oss.

Per hjälpte Kenneth och hans familj med praktiska och nödvändiga insatser, såsom att få tag i plånböcker, pass och mediciner, men han hjälpte också till med det oersättliga:

– När han var uppe i lägenheten med mig och polisen la han märke till att vi hade konst på väggarna. Det är arvegods som vi aldrig hade tänkt på annars, men han såg till att snabbt kontakta saneringsbolag som kunde ta hand om konsten på rätt sätt, säger han och fortsätter:

– Den här initiala hjälpen med hur vi skulle gå tillväga efter olyckan är oersättlig. Vi hade aldrig kunnat rädda vissa saker om inte han hade varit där. Han hjälpte oss enormt mycket.

Restvärderäddning – för en sammanhållen skadehanteringskedja

Se nästa: 
"En förbättrad skadehanteringskedja: Skogsbränder" >

Se även