En förbättrad skadehanteringskedja: Skogsbränder

Restvärdeledare i skogen

Skogsbränder orsakar ofta skador i stora geografiska ytor med många aktörer inblandade. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning arbetar proaktivt i skadedrabbade områden och eventuella farozoner med skadebegränsande och förhindrande åtgärder, och ser regelbundet till behoven på plats.


En skogsbrand är svår att bedöma och beräkna vilket gör det svårt för drabbade och försäkringsbolag att få en samlad lägesbild över situationen. Oavsett om det är stora skogsbolag eller mindre privata markägare som har drabbats, identifierar Brandskyddsföreningen Restvärderäddning tidigt risker för skador, förhindrar att skogsbranden sprider sig till bostäder, och knyter kontakt med hotade objekt, dess försäkringsgivare, och med räddningstjänsten.

Restvärdeledare arbetar tillsammans med räddningstjänsten och skaffar sig lägesbilder som uppdateras och följs upp regelbundet under skadekedjan. Det kan handla om allt från elbortfall och sanering, till att evakuera människor och informera försäkringsbolag. Tina Nordlund jobbar som restvärdeledare och vet hur det går till:

– Vi är en samarbetspartner som tar hand om de skadedrabbade i ett tidigt läge och skapar trygghet. Vi ger också försäkringsbolagen en bra lägesbild för de drabbade områdena, och samordnar till en effektiv efterbevakning för att möjliggöra den bästa lösningen för alla inblandade, säger hon och fortsätter:

– Dessutom finns det ofta ett enormt informationsbehov under och efter skogsbranden som inte minst markägare och evakuerade fastighetsägare har. Där utgör vi en viktig länk mellan räddningsinsatsen, drabbade, försäkringsbolag, och andra externa resurser.

Efterarbetets omfattning

Skogsbränder drabbar ofta många parter med olika förmåga att hantera, och olika kunskap om, efterarbetet. Här spelar Restvärdeledare en viktig roll som kan samla ihop och förmedla viktig och betydelsefull information för alla inblandade och hitta effektiva lösningar för efterarbetet.

– Efterarbetet handlar bland annat om restvärderäddning, återställning och bevakning. Här sammanställer vi information till alla inblandade och hjälper till att starta upp stabsarbete för drabbade försäkringsbolag och kunder, säger Tina och fortsätter:

– Efterarbetet kan bli dyrt och långvarigt och vår uppgift är att hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Med vår kompetens om brand i terräng kan vi också avgöra hur lång tid efterarbetet bör fortgå. Vi verkar för att underlätta så mycket som möjligt för markägare och försäkringsbolag efter att räddningstjänstens och vårt arbete är avslutat.

Restvärderäddning – för en sammanhållen skadehanteringskedja

Se nästa: 
"En förbättrad skadehanteringskedja: Miljöolyckor" >

Se även