/ Så arbetar vi med skadehantering / Restvärderäddning – en hållbar skadehantering efter blåljusinsatsen

Restvärderäddning – en hållbar skadehantering efter blåljusinsatsen

Jesper Boqvist
"Att stötta en skadedrabbad med vår kompetens och med vårt kontaktnät uppskattas oerhört", säger Jesper Boqvist, chef affärsområden på Brandskyddsföreningen.

En olycka kan ge stora ekonomiska, personliga och miljömässiga konsekvenser. Hur minimeras dessa konsekvenser och hur kan den som drabbas av en olycka få hjälp? Svaret heter Restvärderäddning, och finns till för det som händer efter blåljusinsatsen.


När Räddningstjänsten och andra resurser i samhället är klara med deras arbete, är det de skadedrabbade som själva får hantera konsekvenserna. Ofta kan de drabbade då ha svårt att vidta åtgärder; de kan behöva vård, vara psykiskt påverkade av händelsen eller inte ens ha de kontaktvägar som behövs – det är då Restvärderäddning hjälper till. Restvärderäddning fokuserar på att snabbt sätta in åtgärder för att stoppa skadeförloppet och minimera konsekvenserna av en olycka.

Arbetet utförs i samverkan med räddningstjänsten och av Restvärdeledare som jobbar på uppdrag av Brandskyddsföreningen. Jesper Boqvist, chef affärsområden, vet vilken skillnad som faktiskt görs:

– Det är snabba, akuta åtgärder som gör väldigt stor skillnad för de drabbade och för deras försäkringsbolag som får mindre skadekostnader att ersätta. När jag själv började arbeta med den här verksamheten hade jag ingen aning om vilken enorm nytta Restvärderäddning faktiskt gör för de skadedrabbade, försäkringsbolagen och samhället i stort. De flesta vet inte ens att Restvärderäddning finns.

Positiv överraskning

Restvärderäddning kallas ut vid bränder, vattenskador, trafikolyckor och när miljön skadas av exempelvis utsläpp. Att vidta åtgärder tidigt minskar skadans utbredning och därmed kostnaderna för sanering, återställning och återuppbyggnad. Men även samhällspåverkan, miljöpåverkan och det sociala lidandet minskar.

Utan Restvärderäddning tar det längre tid innan den drabbade kan återgå till vardagen och innan verksamheter kan öppna igen. Det kan vara en vattenskada som förstör onödigt mycket i en fastighet, både för den drabbade och för grannar, eller ett företag som saknar komponenter till en viktig produktionsprocess för att lastbilen som transporterar dem ligger i diket. Drivmedel från samma lastbil kan i sin tur läcka och tränga ned i grundvattnet och orsaka stor samhällspåverkan.

– Restvärderäddning säkerställer att alla de åtgärder som kan minska konsekvenserna och skapa nytta kommer till stånd. Att stötta en skadedrabbad med vår kompetens och med vårt kontaktnät uppskattas oerhört. Eftersom ganska få av de som drabbas av olyckor känner till oss blir de positivt överraskade av hjälpen de får avslutar Jesper.

Restvärderäddning – för en sammanhållen skadehanteringskedja

Se nästa:
"En förbättrad skadehanteringskedja: Den vardagliga olyckan" >

Se även