En förbättrad skadehanteringskedja: Miljöolyckor

Magnus Månsson

När olyckor som påverkar miljön ska hanteras är tiden, skyddsvärdet i naturen, och markegenskaperna viktiga faktorer att ta hänsyn till. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning tar hela skadekedjan i beaktning och vet hur dessa miljöpåverkande olyckor ska hanteras – både lokalt och med perspektivet om global hållbarhet.


Samhällets syn på miljön har förändrats mycket under de senaste åren. Idag är allmänhetens kunskap om klimat och miljö stor, och man förstår bättre än tidigare att det påverkar hur vi alla lever. Att ha en trivsam miljö handlar om allt från att vi har rena närområden där vi kan plocka bär och svamp, till att våra framtida generationer ska ha samma möjligheter som vi att nyttja naturen. Magnus Månsson jobbar som miljörestvärdeledare och vet hur man hanterar utsläpp för att rädda miljön:

– Vi tar hela skadekedjan i beaktning. Om det till exempel bara har läckt några få liter olja kan naturen själv bryta ner det. Vi hade inte vunnit på att skicka dit en lastbil som i sin tur släpper växthusgaser, varken ekonomiskt eller miljömässigt. Alla dessa olika faktorer väger vi mot varandra i samråd med miljömyndigheter och andra inblandade.

Den vanligaste händelsen som påverkar naturen är trafikhändelser, till exempel en lastbil som kört av vägen där bränsletanken gått sönder. Magnus förklarar:

– Kortfattat börjar skadekedjan med att vi har kontakt med räddningstjänst, kollar att det finns en försäkring som täcker kostnaderna, och gör risk- och saneringsbedömningar. Vi samordnar kontakt med försäkringsbolag, vållare, markägare och andra inblandade. Sen gräver vi bort föroreningen, ser till att massorna hanteras på rätt sätt, och återställer det skadedrabbade området till dess ursprungliga skick. Till sist hanterar vi dokumentering och information till myndigheter och försäkringsbolag.

Hotet mot grundvattnet

Sveriges stora vägar är ofta byggda över grundvattentäkter. Om grundvatten blir kontaminerat skapar det stora problem för de som bor och verkar i området. En kontaminering som inte tas hand om i tid kan påverka hela kommuners dricksvatten under en lång period med höga kostnader, vilket gör det extra viktigt med Brandskyddsföreningens snabba insatser.

– Om en förorening ligger kvar i marken så kommer den i princip alltid att hamna i grundvattnet till slut, om den inte är så pass liten att den hinner brytas ner innan dess. Och själva grundvattnet är ju inte försäkringsbart, men skadorna som det orsakar är det, förklarar Magnus och fortsätter:

– Men så länge vi hinner agera i tid kan vi rädda miljön och våra framtida generationer. Och bespara oss många komplikationer redan idag.

Restvärderäddning – för en sammanhållen skadehanteringskedja

Se nästa:
"En förbättrad skadehanteringskedja: Kulturhistoriskt värdefulla föremål" >

Se även