En förbättrad skadehanteringskedja: Brottsplats

Tony Kullman pratar i telefon
Tony Kullman arbetar som restvärdeledare.

Restvärdearbete i ett tidigt skede på en skadeplats är ett viktigt arbete. Genom god dialog och gott samarbete kan stora värden räddas trots att brottsplatsavspärrningar ibland måste göras i samband med olyckor.


Restvärdearbete på brottsplats skapar ett bättre arbetsklimat för polis, forensiker och andra aktörer och bidrar dessutom med skadebegränsade åtgärder i tidiga skeenden. Förutom att verka som en stödjande funktion för parter på plats hjälper även restvärdeledare med dokumentation och underlag. Idag erbjuds tjänsterna i region Stockholm och Gotland, men målet är att avtalet ska bli nationellt.

Tony Kullman är restvärdeledare och vet hur arbetet förbättrar miljön för alla inblandade:

– Vi restvärdeledare börjar alltid med att föra en dialog med polisbefäl på plats och erbjuder våra tjänster. Det kan vara allt från att finnas som stöd för insatschef ur ett arbetsmiljöperspektiv, dokumentera skadevägen, se till rasrisk och ge underlag till forensikerna, till att skyddstäcka fönster och förhindra fukt för att undvika sekundärskador, säger Tony och fortsätter:

– Processen initieras rent praktiskt av att vi larmas av SOS alarm till platsen. När vi kommer dit etablerar vi alltid kontakt med den högsta polisbefälet på plats för att få direktiv för hur mycket vi kan göra. Alla restvärdeledare utbildas av forensiker i hur man beträder och arbetar på en brottsplats, samt vilka åtgärder vi får lov att göra, så vi inte förvanskar tillvaron eller manipulerar miljön på något sätt.

En känd aktör i hela ledet

Utan restvärdearbete på brottsplats hade det varit svårare för polis att göra en arbetsmiljöbedömning, dessutom hade skadeutvecklingen på eventuell skada blivit större och gett sekundära skador på annat som hade kunnat räddats. Men för att restvärdeledare ska kunna göra sina jobb fullt ut måste de finnas med i polisens olika steg och vara en känd aktör ända från radiobilspatrull till beslutande befäl, något som inte alltid är en självklarhet. Tony förklarar:

– Eftersom inte alla har kännedom om vad vi restvärdeledare har för funktioner har det hänt att vi fastnat utanför avspärrningen innan räddningsledare är på plats vilket har stoppat vårt arbete. Vi vill bli sedda som en medspelare och inte en motspelare, det gagnar ju både polis, försäkringsbolag, och samhället i slutändan.

Restvärderäddning – för en sammanhållen skadehanteringskedja

Se nästa:
"En förbättrad skadehanteringskedja: Explosioner" >

Se även